5de UUILRICA quiz: veel volk en ambiance

De 5de UUilricka quiz van onze Wilrijkse afdeling, onder deskundige leiding van Jeff Oeyen en zijn jury, werd weerom een succes. In de volle zaal...