Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

21 juli: Vlaams Belang wenst Vlaanderen meer inzicht en meer democratie toe Het Vlaams Belang zal vandaag niet plaatsnemen in het rijtje van politieke...

De Budgetwijziging 2013

  Op maandag 3 juni tijdens de Commissiezitting kregen we een bespreking van de Budgetwijziging die voor donderdag 6 juni 2013 geagendeerd was.  ...

Klacht bij de Gouverneur

   De meerderheidspartijen hadden op 7 maart 2013 beslist om de adviesbevoegdheid van aanvullende verkeersreglementen aan het districtscollege te  delegeren . . Dat zou...

Afwerking Bist 2013

Tijdens de Districtsraad van 2 mei 2013 heb ik de volgende interpellatie op de agenda geplaatst. “Op 22 januari 2011 was de feestelijke opening...

R11/R11bis

Onlangs stelde ik aan het Wilrijkse Districtscollege, een vraag naar de stand van zaken over de plannen R /R11bis. Deze werken zullen zonder twijfel...

Meest actieve fractie

Onlangs kregen we een overzicht van de schriftelijke vragen die vorig trimester aan het Wilrijkse Districtscollege gesteld waren. Hoewel wij deze legislatuur nog maar...