Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

Nieuws uit de Districtsraad

Tijdens de Districtsraadszitting mei 2014 besprak men de 2 de begrotingswijziging 2014. Zoals gewoonlijk werden er door ons, en in mindere wijze door de...

Behoud ons patrimonium!

    Deze morgen (15-04-2014) voerde  Vlaams Belang-afdeling Wilrijk actie aan het standbeeld van Pater De Deken. Een tijd geleden kwam, door de Wilrijkse...

Vuilniskar onder brug A12

Onlangs stelden wij aan het Districtscollege de volgende vraag: Onder de brug van de Boomsesteenweg, staan er elke dag verschillende vuilniswagens geparkeerd. Deze wagens...

Werking Districtsraad

In de Wilrijkse Districtsraat zetelen nu 23 personen.Deze zetels zijn verdeeld ten gevolge van de Districtsraadsverkiezingen van oktober 2012.Voor de NVA 10 zetels, SP-a...