Focus

Winkelend Wilrijk

In 1997, 2001, 2004, 2007 en 2010 werd de leefbaarheid van de Wilrijkse winkelstraten onderzocht op basis van een inventarisatie op pandniveau. Als we het commercieel...