Anke Van dermeersch haalde zwaar uit naar mobiliteitsminister Weyts over de volgens haar onrechtvaardige tariefverhoging bij De Lijn.

Dat er wat moest gedaan worden aan de kostenefficiëntie van De Lijn is een open deur intrappen. De vervoersmaatschappij staat momenteel in voor 15 procent van haar eigen kosten en wimpelt de rest af op de belastingbetaler. Dat de rekening billijker moest worden gespreid was dus evident. Maar het schoentje wringt wanneer men de verdeling bekijkt van deze spreiding. Zo zullen asielzoekers en erkende vluchtelingen blijvend kunnen genieten van een sociaal tarief terwijl onze senioren met een karig pensioen de rekening krijgen gepresenteerd. “Nu moet u mij eens uitleggen hoe het komt waarom iemand die heel zijn leven gewerkt heeft, meer moet betalen dan een asielzoeker,” aldus Van dermeersch tijdens het parlementair debat.

Iedereen Lippens

Van dermeersch wees er onder meer op dat 20 procent van onze senioren nu reeds in armoede leven en dat deze maatregel hen samen met de andere nieuwe belastingen van deze Vlaamse regering steeds verder in het nauw drijft. Weyts wou echter van geen wijken weten en ging zelfs zo ver dat hij de gemiddelde senior vergeleek met de gefortuneerde Belgische adel. “Wie maakt zich nu zorgen over de kwestie dat graaf Lippens binnenkort 50 euro moet betalen, 4 euro per maand, voor zijn openbaar vervoer?,” aldus Weyts.

Van dermeersch laakte deze uithaal naar onze senioren. Volgens haar kan er immers pas sprake zijn van een tariefwijziging wanneer de rekening wordt gespreid over élke gebruiker. Ook als die uit West-Afrika of Nieuw-Guinnea komt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...