Zigeuners te Wilrijk zorgen voor permanente overlast

In antwoord op de vragen van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch wisten burgemeester Patrick Janssens en hoofdcommissaris Sven Muyters te vertellen dat de overlastproblemen veroorzaakt door woonwagenbewoners in de Klaverbladdreef ‘wel degelijk gekend is’. In die mate zelfs dat er een permanent dossier bestaat bij de politie. Het wijkteam registreert op doorlopende basis de overlast en de reacties die er door de politie op wordt gegeven. Voor tal van overtredingen werden tot op heden slecht gemeentelijke administratieve sancties opgelegd, maar er worden geen vaststellingen gedaan van gerechtelijke aard.


 


Wapenaanvraag zonder bijhorende munitie = geen controle en geen moraliteitsonderzoek


 


Hoofdcommissaris Muyters liet Anke Van dermeersch eveneens weten dat de politie enkel kennis heeft van de wapens die de zigeuners reglementair bezitten. Op illegaal wapenbezit wordt geen enkele controle gedaan. Wanneer er een wapenaanvraag gebeurt zonder aanvraag voor het bezitten van munitie wordt er zelfs geen controle uitgevoerd en al zeker geen moraliteitsonderzoek. Alhoewel de zigeuners die midden in parkgebied wonen een gevaar vormen voor zichzelf (één zigeuner overleed bij het laatste gewelddadig incident) en voor de buurtbewoners, wandelaars, fietsers en joggers is de politie niet van plan het woonwagenpark te onderwerpen aan verhoogde algemene politiecontrole. Ondertussen doet onder de zigeuners het gerucht de ronde dat een wraakactie en strafexpeditie tegen de politie zou volgen. Iemand van hen neerschieten uit zelfverdediging kan niet door de beugel in die ‘cultuur’.


 


Onverschilligheid troef


 


Het stadsbestuur reageert kompleet onverschillig op de buurtproblemen van de Klaverbladdreef.


 


Anke Van dermeersch: ‘Als de woonwagenbewoners hun manier van leven en tradities ondergeschikt achten aan de wetgeving van het land waar ze zich bevinden en diezelfde tradities staan haaks op de normen en waarden van een moderne, georganiseerde samenleving dan moet men niet verwachten dat de buurt stilzwijgend blijft toekijken. Het gebruikelijke ‘pamperen-en-nat-houden’-beleid van het stadsbestuur is onaanvaardbaar. Een  kordate aanpak en een krachtdadig beleid is nodig voor er nog meer doden vallen. Om één en ander ter discussie te stellen zal ik dan ook het permanent dossier en het overzicht van de geregistreerde overtredingen opvragen.’


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...