Zigeunerfeestje op onze kosten

Onthutst neemt het Vlaams Belang Wilrijk kennis van de uitnodiging van de Stad Antwerpen aan de buurtbewoners van het zigeunerkamp te Wilrijk. “U bent van harte welkom op het lentefeest op het woonwagenterrein in de Klaverbladdreef te Wilrijk” schrijft Leen Verbist, de Antwerpse Schepen van Onderwijs.  En uiteraard; “Deze dag is volledig gratis” meldt de Schepen. Met volledig gratis bedoelt ze dat de Antwerpenaar, U dus, de rekening mag betalen van zowel het feestje als de opkuis en het groenonderhoud van hun terrein !


 


Het is reeds voor het vierde jaar op rij dat dit initiatief plaatsvindt. Dit heet dan officieel ‘om de banden met de buurtbewoners te versterken’. Allemaal leuk, ware het niet dat we met de zigeuners in Wilrijk van het ene incident naar het andere gaan.
Zo vond er nog op zaterdag 13 februari ll, in klaarlichte dag,  een schietpartij plaats in de Klaverbladdreef te Wilrijk. Deze dreef midden in de natuur trekt in het weekend veel wandelaars, joggers en fietsers aan dikwijls vergezelt van kleine kinderen. De politie was zelfs genoodzaakt om uit zelfverdediging een dolle zigeuner van het woonwagenkamp  neer te schieten!! De gewapende woonwagenbewoner had, voor hij de politie aanviel, wild om zich heen geschoten met verscheidene kogelinslagen in woonwagens tot gevolg. Bij controle bleek hij in het bezit te zijn van een riotgun!!!


Dit zijn toestanden die voor geen enkele Wilrijkenaar kan dit door de beugel.

Buurtbewoner en Senator Anke Van dermeersch vroeg tekst en uitleg aan Burgemeester Janssens. Janssens antwoordde dat de vele problemen met de woonwagenbewoners ‘gekend’ zijn. In die mate zelfs dat er een permanent dossier bestaat bij de politie. Het wijkteam registreert op doorlopende basis de overlast en de reacties die er door de politie op wordt gegeven. Voor tal van overtredingen werden tot op heden slecht gemeentelijke administratieve sancties opgelegd, maar er worden geen vaststellingen gedaan van gerechtelijke aard.

Het stadsbestuur reageert dus kompleet onverschillig op de buurtproblemen van de Klaverbladdreef. Erger zelfs, na 4 jaar, op kosten van de belastingsbetaler, feestjes te organiseren is de situatie er niet op verbeterd.  Anke Van dermeersch: ‘Als de woonwagenbewoners hun manier van leven en tradities ondergeschikt achten aan de wetgeving van het land waar ze zich bevinden en diezelfde tradities staan haaks op de normen en waarden van een moderne, georganiseerde samenleving dan moet men niet verwachten dat de buurt stilzwijgend blijft toekijken. Het gebruikelijke ‘pamperen-en-nat-houden’-beleid van het stadsbestuur is onaanvaardbaar. Een  kordate aanpak en een krachtdadig beleid is nodig voor er nog meer doden vallen.’


Leuke kennismaking nietwaar, u kan de kogelgaten zaterdag dus met eigen ogen gaan bekijken….

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...