Zebrapad aan het Districtshuis. Eindelijk!!!

Sinds de heraanleg van de Bist, hebben we er steeds op aangedrongen,
dat er een Zebrapad moest komen tussen het Districtshuis en de Evenementenruimte
op de het Plein.

Deze oversteek naar het Districtshuis wordt zeer veel gebruikt,
maar het is ook tevens een van de drukste punten in Wilrijk.

De Stad heeft dit steeds geweigerd omdat het zebrapad op een
verkeersdrempel moest aangelegd worden, en hier mocht er maar 30 Km/u gereden
worden.

Na zeer vele vragen vanuit de Districtsraad, waar geen
resultaat op kwam, heeft Leo Rouchet dit nogmaals op de agenda geplaatst van de
volgende Districtsraad van 13 maart 2014.

En wat gebeurde er ……………..?

Enkele dagen na het insturen van zijn vraag, is men dan op
woensdag 26 februari 2014 een zebrapad komen aanleggen.

Vlaams Belang Wilrijk is in elk geval zeer verheugd  dat het drukke Wilrijkse handelscentrum terug
een beetje veiliger  geworden is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...