Worden de Antwerpse ouderen het slachtoffer van de immigratietoevloed

Het Antwerpse OCMW kampt met een nieuw tekort van maar liefst 15 miljoen euro.  Dit tekort is het gevolg van het steeds toenemend aantal immigranten en asielzoekers welke steun aanvragen bij het OCMW.  Het aantal leefloontrekkers stijgt momenteel met een gemiddelde van meer dan 100 per maand.  Als deze trend zich doorzet zal het Antwerps OCMW volgend jaar meer dan 10.000 klanten financieel moeten steunen. 


Het Antwerps stadsbestuur wil het OCMW nu verplichten om financiële middelen, die voor het ouderenbeleid voorzien zijn, te gebruiken om de leeflonen van de nieuwkomers te betalen.


Dit is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar.


 


Indien het OCMW verplicht wordt om zelf de kost van de immigratie te dragen, zullen de komende jaren belangrijke investeringen in rusthuizen, serviceflats en dienstencentra geschrapt of vertraagd worden.


 


Vlaams Belang Wilrijk roept dan ook alle Antwerpse senioren op om een protestbrief te schrijven aan de burgemeester.  Laat hem massaal weten dat we absoluut niet akkoord zijn met de beslissing van het college.


 


Indien u wenst kan je een modelbrief (protestbrief) opvragen en deze brief opsturen naar het stadsbestuur.  Senioren mogen immers niet het slachtoffer worden van de immigratietoevloed en het falend asielbeleid in dit land.


 


– Haal de modelbrief van  de bijlage .


– Of stuur een email naar  Leo Rouchet  leo.rouchet@telenet.be of bel hem


Tel  0486 063 081

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...