Winkelend Wilrijk

In 1997, 2001, 2004, 2007 en 2010 werd de leefbaarheid van de Wilrijkse winkelstraten onderzocht op basis van een inventarisatie op pandniveau. Als we het commercieel aanbod van de Wilrijkse winkelgebieden (Bist, Jules Moretuslei en Boomsesteenweg)  in kaart brengen en de resultaten van de metingen vergelijken, wordt duidelijk dat Wilrijk een goed winkelcentrum is in de stad. Het Vlaams Belang Wilrijk wil dit dan ook behouden en verbeteren waar mogelijk.


 


Vooreerst is er de Bist – winkelcentrum De Kern dat al geruime tijd een gezond winkelcentrum is dat niet alleen het district Wilrijk maar ook klanten uit onder meer Hoboken, Kiel en Berchem voorziet van dagelijkse en andere aankopen.


Vooral het shoppingaanbod is uitgebreid. De leegstand blijft (bij de laatste meeting voorlopig) gelukkig beperkt tot drie handelspanden van de 139 panden in totaal.


 


Het winkelgebied Jules Moretuslei is zeer sterk verbonden met het centrale winkelgebied Bist-De Kern. Toch zien we dat het profiel van dit gebied zeer sterk verschilt van dat


van de Bist-De Kern. Hier is ongeveer de helft van de commerciële panden ingenomen door dagelijkse diensten en voeding. Vooral het aantal niet-commerciële panden gaat in stijgende lijn wat betekent dat dit winkelcentrum in betekenis daalt. Ook het percentage leegstand ging


lichtjes omhoog. Het Vlaams Belang Wilrijk wil dat het district meer aandacht zou besteden aan deze winkelstraat en zorgt voor de nodige infrastructuur zoals meer parkeergelegenheid.


 


Het baanwinkelgebied Boomsesteenweg is dan weer vooral gekend om zijn grote oppervlaktes van handelszaken gecombineerd met bedrijventerreinen, horeca en andere. Ongeveer de helft van de commerciële panden is er ingevuld met speciaalzaken, het merendeel met het assortiment huis & tuin, vooral ter hoogte van IKEA.


De tweede grootste categorie is auto’s/ fietsen/motors, vooral dan ter hoogte van Cardoen. Spijtig genoeg vermindert het shoppingaanbod tot minder dan 10% van het aanbod en ook imagoverlagende handel is hier beperkt aanwezig.


 


Op basis van deze recente gegevens over het winkelaanbod in Wilrijk zal het Vlaams Belang Wilrijk bij de bevoegde diensten aandringen op bijkomende initiatieven om te zorgen voor nog meer dynamiek door verbeterde infrastructuur en om de vestiging van imagoverlagende panden in de toekomst te vermijden.
De huidige aanpak dient verder geoptimaliseerd te worden, zodat ook nieuwe investeerders en shoppers de weg vinden naar onze Wilrijkse winkelstraten. 
Iedereen die vragen aan het Vlaams Belang Wilrijk of het stads- en districtsbestuur over deze materie kan ons daarover contacteren op info@vlaamsbelangwilrijk.be


Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...