Werking Districtsraad

In de Wilrijkse Districtsraat zetelen nu 23 personen.Deze zetels zijn verdeeld ten gevolge van de
Districtsraadsverkiezingen van oktober 2012.
Voor de NVA 10 zetels, SP-a  4 zetels, en Open Vld  , CD&V, Groen en Vlaams Belang ieder 2 zetels.En dan verder nog PVDA met 1 zetel.

Voor het Vlaams Belang zetelen Eric Huijbrechts en Leo
Rouchet.

Tijdens 2013 zijn er gezamenlijk, en dit buiten de normale
agenda van de Districtsraad,113 initiatieven genomen.
Deze initiatieven zijn vragen, tussenkomsten en interpellaties
die gericht zijn aan het Districtscollege.

Van deze initiatieven gingen er 30 vragen uit, van onze 2
vertegenwoordigers in de Wilrijkse Districtsraad.

De andere 83 vragen werden door de andere21 personen van de andere
partijen gesteld, zoals bv 2 vragen van CD&V, ook met 2 zetels.
En van de grootste fractie namelijk NVA waren er maar 4
vragen.

Wij van het Vlaams Belang gaan er echter vanuit, dat wij ons
mandaat zo plichtbewust mogelijk moeten vervullen.
Wij vertegenwoordigen onze kiezers, en zo doende voelen we
ons verplicht tegenover deze mensen om regelmatig de vinger op de wonde te
leggen.

En dit vertaalt zich dan in meer dan ¼ van de gestelde
vragen.

 

Eric Huijbrechts

Leo Rouchet

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...