Wegenwerken A12 starten nu maandag 19 april 2010

In Wilrijk en meer specifiek op de Boomsesteenweg en A12 zijn zeer veel grote winkelketens gevestigd, die veel kooplustigen aantrekken. Dit brengt economische activiteit en jobs met zich mee, maar ook veel meer verkeer natuurlijk.


Spijtig genoeg leidt dit soms tot overlast in de nabij gelegen woonwijken zoals bijvoorbeeld Neerland.


Het Vlaams Belang Wilrijk vraagt al geruime tijd om er voor te zorgen dat de bedrijven over vlotte verbindingen kunnen beschikken zonder dat de Wilrijkenaars overlast of sluipverkeer te verduren krijgen.


 


Nu komt er een directe aansluiting met de A12 aan de Ikea, zodat verkeer dat van daar komt niet langer naast de brug en dus door Wilrijk, richting Antwerpen dient te rijden.


Naast rioleringswerken wordt er een nieuwe oprit aangelegd van de zijbaan (N177) naar de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Ikea, zodat men direct op het viaduct kan.


Dit zal ook de verkeersdruk verminderen op het VII-Olympiadekruispunt dat als rotonde wordt heraangelegd, zodat Wilrijkenaars via dit kruispunt gemakkelijker de stad kunnen bereiken.


De bestaande afrit van de A12 naar de zijbaan (N177) richting Boom ter hoogte van Cardoen wordt dichter naar Antwerpen verplaatst.


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start maandag 19 april met werkzaamheden op de A12. De werken zullen een aantal maanden in beslag nemen. Het aanleggen van de ‘bypass’ zal een aantal maanden ernstige hinder met zich meebrengen omdat gedurende de werken het verkeer op de A12 enkel over twee rijstroken in elke richting kan beschikken. Hiervoor zal in bepaalde fasen gebruik gemaakt worden van een rijstrook van de  zijbaan (N177), via tijdelijke doorsteken in de bermen.


 


Het Vlaams Belang Wilrijk blijft echter bezorgd over het feit dat wegwerkzaamheden in Wilrijk nog steeds onvoldoende duidelijk en niet lang genoeg vooraf meegedeeld worden aan de bevolking en de handelaars. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de hinder zo beperkt mogelijk is, de bereikbaarheid via alternatieve routes in de mate van het mogelijke wordt geoptimaliseerd en de tijdsplanning van de werken wordt gerespecteerd. De heraanleg van de Bist is alleszins geen te volgen voorbeeld en wij zullen er dan ook bij de bevoegde overheden op aan dringen dat deze infrastructuur werken beter aangepakt worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...