“Wat krijgt u van Paars-Groen?”-brochure

Vlaams Belang Wilrijk bezorgde in de brievenbus van elke Wilrijkenaar een brochure die uitlegt waarom wij de huidige regering niet steunen. We zetten ze ook, na de vele aanvragen, op deze website in digitale versie.

Er werd bij de laatste verkiezing immers massaal gekozen voor een Vlaamser en rechtser beleid en we kregen een anti-Vlaams en links beleid. We formuleren tevens ons alternatief in deze brochure, omdat we constructieve oppositie voeren. In Wilrijk trachten onze districtsraadsleden ook het huidige bestuur nog wat meer in de juiste richting te sturen. Bij de laatste districtsraadsverkiezing werden we de derde grootste partij van Wilrijk. We scoorden zo goed dat we een extra districtsraadslid er bij kregen. Wij zijn hiermee uiterst tevreden en zullen gesterkt door uw steun de toekomst van Wilrijk veilig te stellen. Zoals u wel weet wil het Vlaams Belang dat Wilrijk een Vlaams, veilig en leefbaar district wordt en blijft. Het Vlaams Belang staat in Wilrijk klaar om hard te werken aan de veiligheid en leefbaarheid van ons Wilrijk.

Mogen wij u vragen om steun in de vorm van een lidmaatschap?

U kan lid worden door ons te contacteren met uw gegevens, zodat we u onze publicaties en uitnodigingen kunnen bezorgen. Gelieve daarvoor 12,5 euro over te schrijven op rekeningnummer BE24 8600 1141 2838.

Lees hier de brochure: “Wat krijgt u van Paars-groen?”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...