Vuilniskar onder brug A12

Onlangs stelden wij aan het Districtscollege de volgende
vraag:

Onder de brug van de
Boomsesteenweg, staan er elke dag verschillende vuilniswagens
geparkeerd.

Deze wagens nemen ook
verscheidene parkeerplaatsen in.

Andere bedrijven moeten
reglementair parkeerplaatsen voorzien voor hun bedrijfsvoertuigen.

Bovendien hebben de omwonende er
ons op gewezen, dat er ook regelmatig niet-geledigde
vuilniswagens worden geparkeerd
onder de brug.

En dit gaat dan gepaard met de
nodige reukhinder, en het aantrekken van ongedierte.

Momenteel gaat het nog maar
wanneer de temperaturen terug stijgen ,zullen de klachten zich
ophopen.

Ziehier mijn vragen:

Is het parkeren van de
vuilniswagens onder de viaduct een tijdelijk oplossing of is dit permanent?

Indien ja, is er geen andere
oplossing om deze voertuigen te parkeren?

Is de reinigingsdienst op de
hoogte, dat er regelmatig niet-geledigde vuilniswagens worden
geparkeerd onder de brug?

En indien ja kan men dan
maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden?

 

Hierop kwam dan als antwoord :

“Geachte heer Huijbrechts,

De dienst stadsreiniging meldt
ons dat het parkeren van hun vuilniswagens onder de brug van de A12 een
tijdelijke oplossing is. De voertuigen staan klaarblijkelijk reglementair
geparkeerd  opplaatsen die voorzien zijn
voor vrachtwagens. Dagelijks maken de voertuigen een stortbeweging voordat ze
geparkeerd worden, hierdoor wordt de geurhinder tot een minimum beperkt.

Op de stelplaats Valkstraat is te
weinig parkeerruimte voor alle dienstvoertuigen voorzien. De dienst heeft
daarop beslist om de wagens die minder weersgevoelig zijn, buiten te laten
staan en is hiervoor uitgeweken naar de parkeerstroken voor vrachtwagens onder
het viaduct van de A12.

Om de hinder te beperken ledigen
de chauffeurs de voertuigen voordat ze deze parkeren. Helaas trekken de
onbeheerde voertuigen soms sluikstort aan waardoor het lijkt dat ze niet
leeggemaakt werden.

Stadsbeheer streeft ernaar om de
stelplaats in de Koornbloemstraat te verlaten in 2018.”

 

Maar schijnbaar gebeurt het
regelmatig dat deze vuilniswagens niet geledigd worden,wat blijkt uit de
bijgevoegde foto’s.

 

Vlaams Belang Wilrijk zal deze
zaak nauwgezet blijven opvolgen, en het Districtscollege  er desgevallend nogmaals op wijzen .

 

 

Eric Huijbrechts en Leo Rouchet

Vlaams Belang Fractie Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...