Vreemdelingencriminaliteit in Antwerpen neemt jaar na jaar toe: 45% gevatte daders zijn vreemdelingen


 


Op basis van cijfergegevens, afkomstig van de dienst Strategische Misdaadanalyse van de lokale politie Antwerpen en van de dienst bevolking van de stad Antwerpen komt het Vlaams Belang tot de conclusie dat de vreemdelingencriminaliteit in Antwerpen alsmaar toeneemt. Het aandeel van vreemdelingen in de criminaliteit (gevatte daders) in Antwerpen stijgt jaarlijks: van 41% in 2008 naar 42,7% in 2009 en 45,1% in 2010. Bijna 1 op 2 van de gevatte criminelen zijn vreemdelingen. Bij de criminele vreemdelingen is 28% vreemdeling uit een EU-land, 72% zijn niet-EU-vreemdelingen. De Marokkanen namen in 2010 7,8%, de Nederlanders 3,7%, de Polen 2,8%, de Algerijnen 2,8%, de Roemenen 2,7% en de illegalen 2,3% van de Antwerpse criminaliteit voor hun rekening.


 


Opvallend is de toename van de criminaliteit gepleegd door Oost-Europeanen. In 2010 werden 12,3% van de criminele feiten in Antwerpen gepleegd door Oost-Europeanen (Polen 2,8%, Roemenen 2,7% en Serviërs 1,7%). In 2009 bedroeg het aandeel van de Oost-Europeanen in de criminaliteit “slechts” 10%. En het zal er niet op verbeteren; na de afschaffing van de visumplicht eind vorig jaar hebben vandaag de dag reeds 1,3 miljoen Albanezen (1/3 van de Albanese bevolking)  een paspoort aangevraagd om naar de Europese Unie te reizen. Volgens diverse bronnen zal dit –net zoals de instroom van Serviërs sinds het afschaffen van de visumplicht- een grote instroom van Albanezen in België veroorzaken.


 


Het aandeel van Noord-Afrikanen en Turken in de criminaliteit daalt van 12,10% in 2009 naar 11,7% in 2010.


 


De top-5 van de vreemdelingencriminaliteit op basis van de criminaliteitsgraad (verhouding procentuele aanwezigheid in criminaliteitscijfers/procentuele aanwezigheid in de bevolkingscijfers) wordt aangevoerd door Algerije (x 70), Servië (x 42,5), Roemenië (x 22,5), Rusland (x 7,3) en Bosnië (x 6,6). Het is duidelijk dat de afschaffing van de visumplicht eind 2009 voor Servië, Macedonië en Montenegro en de opengrenzenpolitiek voor Polen sinds eind 2007 mee verantwoordelijk zijn geweest voor de toename van de Oost-Europese criminaliteit.


 


Een overzicht per misdaadcategorie leert dat voor wat betreft drughandel (56,1%), diefstal uit appartement of woning (58%), diefstal uit auto (60,9%) en diefstal met geweld (50%) vreemdelingen reeds meer dan de helft van het aantal gevatte daders uitmaken. De Noord-Afrikanen nemen 32 % van de drughandel, 28,8% van de diefstallen uit auto en 17,1% van de diefstallen gewapenderhand voor hun rekening. De Oost-Europeanen zijn dan weer verantwoordelijk voor meer dan 13% van de diefstallen met geweld en blijken nauwelijks actief in de drughandel.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...