Vlaams Belanggemeenteraadslid Staf Neel overleden

Gisteren overleed op 68-jarige leeftijd Antwerps Vlaams Belanggemeenteraadslid Staf Neel.

Staf was het langstzetelend gemeenteraadslid in de Antwerpse gemeenteraad. Sinds 1971 zetelde hij voor de BSP-fractie, later in 1978 voor de SP-fractie. Met een schrijven van 12 november 1992 gericht aan toenmalig burgemeester Cools liet hij weten geen deel meer te willen uitmaken van de socialistische fractie en stapte over naar het toenmalig Vlaams Blok, later Vlaams Belang. Met zijn overstap in 1992 brak hij de coalitie van CVP en SP en werd de toenmalige Volksunie in de meerderheid opgenomen.

Onlangs – naar aanleiding van de gemeenteraadszitting van 23 april 2012 – fungeerde Staf Neel als voorzitter van de Antwerpse gemeenteraad als vervanger van de toen net geopereerde burgemeester Patrick Janssens.

In de periode 2003-2007 zetelde Staf Neel ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Met Staf Neel verliest het Vlaams Belang een waardevol en invloedrijk Antwerps gemeenteraadslid. De Antwerspe Vlaams Belangfractie en het Koepelbestuur wenst zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden dan ook hun innige deelneming.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...