Vlaams Belangfractie komt op voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

Op de laatste districtsraad in Wilrijk vroeg de Vlaams Belangfractie hoe het zat
met sanitaire voorzieningen voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs op
grondgebied van ons district .

Vele bewoners en passanten stellen zich soms vragen bij de  rijen vrachtwagens  die zich in de Atomiumlaan ter hoogte van Atlas
Copco , in de Terbekehofdreef en in de Kernenergiestraat (Ikea) bevinden . Vaak
gaat het hier om Oosteuropese of Turkse vrachtwagenchauffeurs die daar de nacht
of zelfs het weekend doorbrengen , wachtend tot wanneer zij kunnen laden of
lossen in de desbetreffende bedrijven of op
het industrieterrein .Bij het verlaten van de parkeerplaatsen latern deze ook regelmatig hun afval achter.

Vlaams Belang vroeg in de districtsraad of er
voor deze chauffeurs geen parkeerplaatsen met sanitaire voorzieningen zijn in
ons district ? Met het industrieterrein Terbekehof beschikken we immers toch
over een flink aantal bedrijven die handel drijven met de rest van Europa , wat
ook heel wat vrachtverkeer over en weer betekent en dus ook chauffeurs met
ladingen van en voor allerhande Europese of Turkse regio’s .

In zijn
antwoord beloofde het districtsbestuur ons alvast om in dialoog te treden met de
vereniging “Handel en Industrie Wilrijk” en met enkele van de desbetreffende
bedrijven om voor deze chauffeurs een oplossing en sanitaire voorzieningen te
bepleiten .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...