Vlaams Belanger Eric Huijbrechts (voor één zitting) op voorzittersstoel Wilrijkse districtsraad

Unieke
situatie gisterenavond in Wilrijk. Een raadslid van het Vlaams Belang zat de
Wilrijkse districtsraad voor. Wanneer de voorzitter afwezig is moet de persoon
met de meeste anciënniteit hem volgens het gemeentedecreet vervangen. De
Wilrijkse districtsvoorzitter had zich verontschuldigd voor de raad. Het
raadslid met de meeste anciënniteitsjaren bleek Vlaams Belang-raadslid Eric
Huijbrechts te zijn. Eric Huijbrechts zetelt immers al vanaf 1997 in de
Wilrijkse districtsraad. Het is voor het eerst dat een raadslid van het Vlaams
Belang de Wilrijkse districtsraad voorzit. De raad verliep ordelijk en
Huijbrechts kreeg zelfs applaus van de raadsleden.

Dat iemand
van de oppositie de kans krijgt om een districtsraad voor te zitten gebeurt
niet vaak. De Antwerpse coalitiepartijen hebben er immers voor gekozen om noch
de gemeenteraad, noch één van de districtsraden, te laten voorzitten door een
raadslid van de oppositie. De gemeenteraad en de meeste districtsraden,
waaronder Wilrijk, worden zelfs geleid door de (districts)burgemeester. Het
Vlaams Belang is echter van oordeel dat een loskoppeling van beide functies en
een raadsvoorzitter van de oppositie een betere garantie zouden bieden voor de
neutraliteit van het voorzitterschap.

In bijlage
vindt u een foto van Eric Huijbrechts op de voorzittersstoel.

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...