Vlaams Belang zegt neen tegen een tramlijn in Wilrijk centrum

Enkele weken
terug verschenen er in de pers weer enkele artikels met betrekking tot het
invoeren van een tramlijn door de Heistraat of Laarstraat en een doortrekking
richting Bist waar de tram dan een keerlus zou maken .

Het is de
lokale SPA afdeling die om de zoveel tijd met dit compleet waanzinnig en
gestoorde idee op de proppen komt . Ook de partij Groen kwam naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar enkele malen in de pers dat ze dit
idee wel genegen is .

Het Vlaams
Belang heeft zich bewust enkele weken op de vlakte gehouden om de reactie van
de andere partijen op te vangen en ook de reactie van het huidige
districstbestuur (NVA , Open VLD en CD&V) .

Merkwaardig genoeg
bleef het qua duidelijkheid inzake de 
standpunten van de meerderheidspartijen vrij vaag.

Onze partij wil
daarom met dit pamflet een duidelijk antwoord bieden richting SPA en Groen :
een tram door de Heistraat en op de Bist ?

 

Wat het Vlaams
Belang betreft , nooit !

Immers , de
Heistraat of Laarstraat is ten eerste veel te smal om een dubbel tramspoor aan
te leggen . De werken zouden ook weer een enorme impact voor onbepaalde tijd
hebben inzake bereikbaarheid van ons centrum 
. Om over het kostenplaatje dan nog maar te zwijgen .

De
middenstanders en omwonenden rondom de Bist en het ruime centrum zouden na de
hinder en omzetverlies door de recente heraanleg van ons centrumplein ,  weer eens dezelfde ellende moeten ondergaan .

Het is ook zo
dat een tramlijn bijkomende verkeershinder en lawaai  met zich meebrengt.

De tram zorgt  voor geen meerwaarde vermits er reeds een
uitgebreid aanbod van bussen door ons centrum passeert . Weliswaar is dit  nog voor verbetering vatbaar .

Tegen het
milieuvriendelijke argument dat onze Groene en Rode rakkers aanhalen ten
voordele van de tram zeggen wij duidelijk , investeer dan in bussen die op
milieuvriendelijke brandstoffen rijden .

En nog een
tegenargument dat wij als Vlaams Belang kunnen aanhalen is de gemakkellijkere
import van criminaliteit vanuit de stad die een tramlijn met zich kan
meebrengen .

Ook het
alternatieve idee om een tramlijn via de Krijgslaan richting Universiteitsplein
te laten rijden , daar is het Vlaams Belang niet voor te vinden .

De enige
trajecten die wij zien zitten om een tram te laten rijden op Wilrijks
grondgebied is via de A12 en eventueel een aftakking via de R11 richting
Mortsel .

Maar zoals u
wellicht weet is dit nog onderwerp van een veel groter mobiliteitsdossier dat
de Antwerpse burger ook nog altijd geen duidelijkheid biedt en waar wij  samen met u afwachten wat de beleidspartijen
uiteindelijk hiermee gaan aanvangen .

Wat het dossier
van de tram door het Wilrijkse centrum (Heistraat , Laarstraat , Bist,
Krijgslaan , Universiteitsplein) betreft is het Vlaams Belang alvast duidelijk
.

Wij steken een
figuurlijke middelvinger op richting lokale SPA en Groen afdeling en
waarschuwen elke andere partij dat ze het Vlaams Belang op hun weg zullen
vinden indien er echt werk wordt gemaakt van dit waanzinnig en idiote idee .

 

Neen dus aan de
tram door Wilrijk centrum !

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...