Vlaams Belang wil referendum over grote moskee in Antwerpen.

 

Onder het mom van een beperking van het aantal garageboxmoskeeën in Antwerpen pakt Antwerpse SP.A-schepen voor Sociale Zaken en OCMW-voorzitster Monica De Coninck in een interview met de krant De Standaard nogmaals uit met het voorstel om in Antwerpen minimum één reuzemoskee te bouwen. Volgens De Coninck zou er al een akkoord zijn met enkele moskeeverenigingen om het aantal moskeeën naar beneden te halen en te gaan voor één of twee grote moskeeën in de plaats. Eén van die moskeeën moet gevestigd worden in de oude GMgebouwen aan de Antwerpse Noorderlaan naast de brandweerkazerne en het cinemacomplex Metropolis.

Het “verminderen van het aantal garageboxmoskeeën” , is volgens het Vlaams Belang slechts een drogreden om het idee van één of twee grote moskeeën in Antwerpen verkocht te krijgen aan de bevolking. Indien het stadsbestuur de wildgroei van garageboxmoskeeën wil beteugelen dan heeft ze daar de alle wettelijke instrumenten voor ter beschikking.

Eén of twee moskeekathedralen in Antwerpen zullen de verdere islamisering van de metropool in de hand werken. Dergelijke supermoskeeën worden de symbolen van de veroveringsstrategie van de islam. Met het lanceren van het voorstel om in Antwerpen één of twee moskeeën te bouwen geeft OCMW-voorzitster Moncia de Coninck het startschot voor de verkiezingen. Het ligt voor de hand dat de belofte om een supermoskee in Antwerpen te bouwen een verkiezingsgeschenk is voor de allochtone islamitische gemeenschap in de hoop moslimstemmen voor de SP.A binnen te halen. Het Vlaams Belang is zeker wel bereid om het moskeeproject van de SP.A te laten uitgroeien tot de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom bereidt het Antwerpse Vlaams Belang zich voor om voldoende handtekeningen (50.000 handtekeningen van kiesgerechtigde Antwerpenaren) om een referendum af te dwingen over de inplanting van één of twee grote moskeeën in de metropool.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...