VLAAMS BELANG VRIJGESPROKEN DOOR RAAD VAN STATE INZAKE PARTIJFINANCIERING

 

De Raad van State heeft de
klacht, die in 2006 werd ingediend door alle Franstalige partijen en de SP.a, om
de partijfinanciering van het Vlaams Belang geheel of gedeeltelijk af te nemen
op basis van een vermeende schending van het EVRM, verworpen. Het arrest werd
niet in openbare zitting uitgesproken.

De Raad van State, daarin het
advies van zijn auditeur volgend, is van mening dat de aangehaalde feiten niet
van aard zijn om een vermeende vijandelijkheid tegen het EVRM in hoofde van het
Vlaams Belang aan te tonen. Vijf jaar en ontelbare procedureslagen later ligt
hun offensief aan diggelen.

Uiteraard is het Vlaams Belang
bijzonder verheugd over deze vrijspraak. Dit proces was, na het proces tegen het
Vlaams Blok, een politiek proces tegen het Vlaams Belang, dat liefst vijf jaar
in beslag nam.

Het was een zoveelste poging om
een politieke tegenstander via de rechtbank het werken onmogelijk te maken, dit
keer via de werkingsmiddelen van de partij. In die zin blijft het Vlaams Belang
verontwaardigd dat in dit land onze partij voor een rechtbank diende te
verschijnen omwille van haar politieke standpunten. Dit past niet in een
democratie die zichzelf respecteert. De Raad van State heeft er gelukkig anders
over geoordeeld. Het politieke debat moet publiek gevoerd worden, en niet via
een rechtbank.

Dit arrest is een nederlaag voor
diegenen die meenden het Vlaams Belang via de Raad van State klein te krijgen.
Het Vlaams Belang hoopt dat zijn tegenstanders wat dat betreft de les geleerd
hebben.

Bruno Valkeniers Jurgen Ceder Joris Van
Hauthem

Voorzitter Vlaams Belang Hoofd juridische dienst Woordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...