Vlaams Belang verzet zich tegen twee nieuwe supermoskeeën in Antwerpen. Dit voorstel komt meer dan tien jaar te laat en is zinloos.

 

Filip Dewinter: “We moeten de islamzuil afbouwen, niet de
islamisering van onze steden ondersteunen. Het stadsbestuur capituleert voor de
islam. We overwegen ernstig de organisatie van een stedelijk referendum. Laat de
Antwerpenaar maar beslissen!”

Het
Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het ter beschikking stellen door de
stad aan de moslimgemeenschap van een groot pand aan de Noorderlaan op de
Luchtbal om er een supermoskee op te richten. Schepen voor Diversiteit ‘Fatima’
De Coninck kondigde vandaag niet alleen de komst van een supermoskee in de wijk
Luchtbal aan, maar voegde er meteen aan toe dat het stadsbestuur ook op zoek is
naar een geschikte locatie voor een supermoskee in het zuiden van Antwerpen.
Vergeet de schepen dan dat het stadsbestuur toestemming heeft gegeven voor de
bouw van een supermoskee (4289 m2) aan de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken, die
momenteel in aanbouw is, en die ook dienst zal doen als Koranschool,
imamopleidingscentrum en islamitische bibliotheek?

Filip
Dewinter: “Het is onaanvaardbaar dat het stadsbestuur blijft collaboreren met de
islam en actief meewerkt aan de uitbouw van een Vlaamse islamzuil. Antwerpen is
een Vlaamse en christelijke stad; een stad van kathedralen en belforten, niet
van moskeeën en minaretten. Het stadsbestuur tekent voor de volledige
islamisering van Antwerpen. Schepen Fatima De Coninck capituleert voor de
islam”.

Het
stadsbestuur heeft er de voorbije jaren voor gezorgd dat panden in dichtbevolkte
buurten werden omgevormd en uitgebreid tot moskeeën en Koranscholen. Het zijn er
officieel intussen al 43. Allicht zijn
dat er in de praktijk nog meer. Verschillende van deze in de stad ingeplande
moskeeën zijn reeds supermoskeeën:

Moskee El Mouslimin (Marokkaans), Jan Palfijnstraat,
2060 Antwerpen: capaciteit: 2.868 personen (1.426
m2
);

Moskee Imam Buhari (Diyanet-moskee), Everaertstraat,
2060 Antwerpen: capaciteit: 2.350 personen;

Moskee Mehmet Akif (Turks), Dendermondestraat 34, 2018
Antwerpen, capaciteit: 1.500 personen (840 m2), heeft recent aangekondigd te zullen
uitbreiden, de plannen zijn al in een vergevorderd
stadium;

Moskee Attaqwa (Marokkaans), Van Duyststraat 35-37,
Deurne, capaciteit: 900 personen;

Moskee Mohsinien (Marokkaans), Sint-Lambertusstraat
68, Berchem, capaciteit: 800 personen;

Noor Ul-Haram (Pakistaans), Van Kerckhovestraat, 2060
Antwerpen: 550 (655
m2
).

Alhoewel het Vlaams Belang in het verleden – toen Antwerpen nog
maar een 15-tal kleine moskeeën telde en veel minder moslims onder haar
bevolking – voorgesteld heeft om de moskeeën in de woonwijken te sluiten en
buiten de stad een faciliteit ter beschikking te stellen als gebedsruimte, is
het anno 2011 een illusie te denken dat de huidige 43 moskeeën, die
verschillende strekkingen binnen de islam vertegenwoordigen, nu zullen
verdwijnen omwille van het aanbod van de stad twee locaties ter beschikking te
stellen voor de oprichting van twee supermoskeeën (een Turkse en een
Marokkaanse?). Antwerpen zal met deze mededeling van het stadsbestuur nu
ongetwijfeld ook de aandacht trekken van landen zoals Saoedi-Arabië die
onmiddellijk bereid zullen gevonden worden om deze supermoskeeën mee te
financieren.

Filip
Dewinter: “We moeten de islamzuil afbouwen, niet de uitbouw ervan ondersteunen.
De uitbouw van zo’n islamzuil staat immers haaks op een beleid van verplichte
inburgering. De moslims moeten zich aanpassen aan onze waarden en normen, niet
omgekeerd. Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet
gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze stad. Het
betekent ook niet dat er op iedere hoek van de straat een moskee of Koranschool
komt of dat onze stad omringt wordt door opzichtige supermoskeeën. De erkenning
en subsidiëring van de islam moet niet vanuit de overheid begeleid worden, maar
moet afgeschaft worden. Voor een overkoepelende gebedsruimte – geen moskee – die
alle moskeeën in Antwerpen vervangt, is het helaas al vele jaren te laat. Een
dergelijk voorstel was tien jaar geleden misschien nog haalbaar geweest. Vandaag
zullen dergelijke supermoskeeën alleen maar leiden tot de verdere islamisering
van onze stad”.

Filip
Dewinter vermoedt achter het pro-islambeleid van het stadsbestuur electorale
motieven: “De oprichting met de steun van het stadsbestuur van supermoskeeën
heeft niets te maken met het vrijwaren van het recht op godsdienstbeleving, maar
alles met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Het is een stunt van de SP.a om de Antwerpse
moslimkiezers te paaien in de hoop Janssens alsnog te kunnen handhaven als
burgemeester. De SP.a is bereid om onze
stad verder te laten islamiseren louter en alleen omdat die partij de stemmen
van de moslims nodig heeft om nog van tel te zijn in deze stad. Daarom ook
overweegt het Vlaams Belang ernstig om een stedelijk referendum aan te vragen
over de oprichting van deze twee supermoskeeën. Laat de Antwerpenaar zelf maar
zijn mening geven over de verdere islamisering van zijn stad”.

Philippe Van der Sande,

Perswoordvoerder Filip Dewinter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...