Vlaams Belang veroordeelt pleidooi minister Smet voor Brussels openluchtzwembad als antwoord op rellen in recreatiedomein van Hofstade


.

Filip
Dewinter: “Relschoppers moeten niet beloond worden, maar wel
gestraft.”

 

 Vandaag pleit Vlaams minister Pascal Smet (SP.a), bevoegd
voor Onderwijs, jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, in een opiniestuk in de krant
De Morgen voor de bouw van een openluchtzwembad voor Brusselse jongeren. Naar
aanleiding van de incidenten in het recreatiedomein in Hofstade – waarbij
honderden allochtone Brusselse jongeren keet schopten – maakt Smet zich naar
eigen zeggen niet alleen kwaad op de jongeren zelf, maar ook op het beleid in
Brussel dat er nog niet voor heeft gezorgd dat in Brussel een openluchtzwembad
werd gerealiseerd. Alsof het feit dat er geen openluchtzwemgelegenheid is in
Brussel de oorzaak zou zijn voor de incidenten in Hofstade.

 

Het Vlaams Belang kant zich tegen de foutieve
politiekcorrecte redenering van Smet dat een gebrek aan recreatiemogelijkheden
aanleiding zou hebben gegeven tot de rellen. Door naar aanleiding van de rellen
het voorstel te lanceren van een openluchtzwembad in Brussel, wekt minister Smet
minstens de indruk dat hij begrip heeft voor de relschoppers en dat hij de
amokmakers tegemoet wil komen. Dit is de omgekeerde wereld. Nu de bouw van een
Brussels openluchtzwembad bepleiten komt neer op het belonen van de
herrieschoppers!

 

Het Vlaams Belang veroordeelt daarom de uitspraken van
Pascal Smet en meent dat de eerste prioriteit in dit verband niet de bouw moet
zijn van een Brussels openluchtzwembad, maar wel een strenge aanpak van de
allochtone geweldplegers. De incidenten in Hofstade hebben immers niets te maken
met een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden in Brussel, maar alles met de
geweld- en machocultuur, eigen aan Noord-Afrikaanse jongeren, en
hun gebrek aan respect tegenover onze Vlaamse samenleving.

 

Om toekomstige incidenten in recreatiedomeinen te
vermijden pleit het Vlaams Belang voor een gedegen registratie van de
relschoppers (‘wie rel schopt komt er niet meer in’) en een politiek van
gecontroleerde intimidatie met een ontradend effect. De boodschap aan de
relschoppers moet duidelijk zijn: relschoppen kan niet worden getolereerd.. Wie
dat wel doet hoort achter de tralies, indien mogelijk in eigen
land..

 

Filip Dewinter

Fractievoorzitter Vlaams
Belang

in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...