Vlaams Belang levert eerste commissievoorzitter nieuwe legislatuur.

Op maandagavond 4 maart vond de eerste commissiezitting
in de nieuwe legislatuur plaats . Vermits er nog geen commissievoorzitter
verkozen was en het reglement aangeeft dat dan het raadslid met de meeste staat
van dienst als districtsraadslid op de voorzittersstoel terecht komt , kwam die
eer te beurt aan onze fractieleider Eric Huijbrechts .

Eric leidde en begeleidde de stemming voor de verkiezing van een nieuwe
commissievoorzitter in goede banen . Uiteindelijk werd Tamara Coomans (NVA)
aangesteld voor deze functie , waarvoor onze felicitaties .

Er was nog een klein incident met SPA fractieleider en oud
-districtsburgemeester Johan Peeters die aangaf dat bv in de gemeenteraad en in
het Vlaams Parlement , de commissievoorzitters ook vanuit de oppositiebanken
konden verkozen worden . Peeters gaf aan dat dit een correcte samenwerking over
de grenzen oppositie-meerderheid zou kunnen betekenen .

Districtsraadslid Leo Rouchet (VB) wees Peeters er terecht op dat in de periode
dat de SPA in de meerderheid zat , de kandidaturen vanuit de Vlaams Belang
oppositie telkenmale werden weggestemd door de meerderheid .

Geheugen toch weer een beetje kort ,Johan Peeters ?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...