Vlaams Belang gaat niet naar China

De ambassade van de Volksrepubliek China heeft een aantal kamerleden en senatoren uitgenodigd voor een officieel bezoek. Behalve de vliegtuigtickets zullen de kosten volledig worden gedragen door China. De parlementsleden van het Vlaams Belang zullen evenwel niet op deze uitnodiging ingaan, vooral omdat wij ons  niet willen laten gebruiken om het imago van een totalitaire staat op te poetsen. Economisch gezien is China gedeeltelijk geliberaliseerd. Maar ondanks dat blijft het regime politiek en maatschappelijk gezien een totalitaire éénpartijstaat.


China is geen democratie en geen rechtsstaat. Het is een bezettingsmacht, die zich in Tibet schuldig heeft gemaakt aan massamoorden en genocide. China weigert de wederrechtelijke annexatie van Tibet ongedaan te maken. En door de massale door de regering aangemoedigde immigratie van Han-Chinezen zijn de Tibetanen een minderheid in hun eigen vaderland geworden. Bovendien weigert China te aanvaarden dat Taiwan een eigen weg wil gaan, en het dreigt nog steeds Taiwan met militair geweld te zullen annexeren.


De andere politieke partijen in ons land, en de meeste Europese regeringen, die zichzelf zo graag op de borst kloppen als zelfverklaarde kampioenen van de mensenrechten en de democratie, vergeten plots al die nobele idealen als het om China gaat. Dan denken zij plots alleen nog maar aan afzetgebieden en lucratieve contracten. Als het om China gaat, dan spreekt men alleen nog de taal van de economie, de taal van het geld.


Het Vlaams Belang doet daar niet aan mee. Wij verkopen onze idealen niet in ruil voor contracten. Wij geven geen pootjes aan glimlachende dictators en folteraars. Aan de massamoordenaars van het Tien-An-Menplein. Dat laten wij aan de “democratische” partijen over.

In bijlage vindt u de brief aan de ambassadeur van China.

Anke Van dermeersch
Fractievoorzitster senaat

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...