Vlaams Belang eist sluiting van ongrondwettelijke shariarechtbank

Shariarechtbank actief in
Antwerpen: nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen. Wat is de volgende
stap? Het toelaten van publieke stenigingen op de Antwerpse Grote Markt?

Antwerps schepen voor Diversiteit Monica De Coninck vindt ‘bemiddeling door religieuze
instanties’ een goede zaak. Is De Coninck nog wel goed bij haar hoofd?

Vlaams Belang eist sluiting van ongrondwettelijke shariarechtbank

Zoals gisteren door het Vlaams Belang al bekendgemaakt blijkt dat in
Antwerpen-noord een shariarechtbank actief is. Deze ‘rechtbank’, gevestigd in
het zogenaamde ‘Centrum voor Islamitische Diensten’ heeft zijn zetel in de
Antwerpse Somméstraat en is een initiatief van de extremistische
moslimvereniging Sharia4Belgium.

De inrichting van een shariarechtbank in Antwerpen is – na de overwoekering van
Antwerpen door meer dan veertig moskeeën en Koranscholen, de inrichting van een
filiaal van een fundamentalistische Jemenitische schoolinstelling en de
islamisering van het Antwerpse onderwijs – een nieuwe stap in de islamisering
van Antwerpen. Wat zal de volgende stap zijn? Het toelaten van publieke
stenigingen op de Antwerpse Grote Markt?

Via de krant Het Laatste Nieuws reageerde Antwerps schepen van Diversiteit
Monica De Coninck op het initiatief. De Coninck zegt:”Op zich is het goed dat
religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschap.”

Het Vlaams Belang stelt zich de vraag of De Coninck nog wel goed bij haar hoofd
is. Een sharierechtbank oordeelt over private geschillen tussen mensen van
islamitische komaf op basis van de sharia, de islamitische wet. Volgens de
website van het ‘Centrum voor Islamitische Diensten’ doet deze moslimrechtbank
onder meer uitspraken over huwelijkskwesties en erfeniskwesties.

Het Vlaams Belang adviseert diversiteitsschepen De Coninck zich dringend bij te
scholen voor wat de inhoud van de sharia betreft, op basis waarvan de
shariarechtbank uitspraak zal doen. Vrouwen erven volgens de sharia slechts de
helft van de man. Het islamitisch huwelijksrecht staat polygamie en
kinderhuwelijken toe. De getuigenis van een vrouw is volgens de sharia maar de
helft waard van die van een man. Om te scheiden kan een man een vrouw eenvoudig
verstoten, terwijl een vrouw zeer grondige redenen moet aanvoeren om te kunnen
scheiden. De sharia staat met andere woorden haaks op Europese waarden als de
mensenrechten, de waardigheid van de persoon en de gelijkheid tussen man en
vrouw.

In theorie leggen moslims hun geschillen op vrijwillige basis voor aan een
shariarechtbank voor arbitrage. In de praktijk is er – zeker voor vrouw en
kinderen – vaak geen enkele sprake van vrijwilligheid, maar is de druk vanuit
de moslimgemeenschap zo groot dat betrokkene geen andere keuze heeft dan de
bemiddeling van een shariarechtbank te aanvaarden.

Het Vlaams Belang eist de sluiting van deze shariarechtbank. De grondwet kent
het monopolie inzake geschillenbeslechting toe aan onze rechtelijke macht.
Artikel 144 van de Grondwet bepaalt: “Geschillen over burgerlijke rechten
behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.” Er kan zeker
geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een
parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van
principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat. Het
Vlaams Belang zal in ieder geval de minister van Justitie en het Antwerpse
stadsbestuur vragen om op te treden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...