“Vlaams Belang bijt terug”: nieuwe Vlaams Belang-campagne in Antwerpen

Het Antwerpse Vlaams Belang lanceerde vandaag een nieuwe
stedelijke campagne “Het Vlaams Belang bijt terug”. In 2014 viert het Antwerpse
stadsbestuur “50 jaar Marokkaanse en Turkse immigratie naar Antwerpen”. Het
stadsbestuur stelt daarvoor 50.000 euro ter beschikking en tal van stadsdiensten
worden ingeschakeld om de feestelijkheden in goede banen te leiden.

Voor het Vlaams Belang is er echter weinig reden om te
feesten:

Op 10 jaar tijd
verlieten 37.169 Vlamingen (personen met de Belgische nationaliteit) Antwerpen.
In diezelfde periode immigreerden 38.201 niet-Europese vreemdelingen naar de
stad;

Een meerderheid van
de kinderen in het Antwerpse stedelijke basisonderwijs is inmiddels reeds
moslim. 50,4 procent van de leerlingen van het Antwerpse stedelijke
basisonderwijs volgt islamles op school;

Het aantal moskeeën
in onze stad stijgt pijlsnel. In 2007 waren er 36 moskeeën in Antwerpen, nu
reeds 47;

Immigratie leidt tot
verpaupering: in 2005 bedroeg het gemiddelde inkomen van de Antwerpenaar nog 95%
van het Belgische gemiddelde, nu nog maar 91,1%;

De bevolkingstoename
(32.634 extra inwoners tussen 2013 en 2019) leidt tot een verhoogde kost van de
dienstverlening die niet gecompenseerd wordt door een evenredige toename van de
belastinginkomsten;

Immigratie blijkt
vaak import van armoede: 87% van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers spreekt niet of
nauwelijks Nederlands.

Volgens het bestuursakkoord van dit stadsbestuur is
‘immigratie een potentiële opportuniteit’ voor de stad. De cijfers bewijzen het
tegendeel. Volgens het Vlaams Belang onderneemt het Antwerpse stadsbestuur veel
te weinig om de immigratie af te remmen, de stadsvlucht een halt toe te roepen
en nieuwe jonge Vlaamse gezinnen met kinderen aan te trekken. Het stadsbestuur
laat de nefaste demografische evolutie op zijn beloop. Daarom toonde het Vlaams
Belang vandaag met cijfers aan dat de massa-immigratie naar Antwerpen geenszins
een verrijking is, maar leidt tot vervreemding, islamisering en verpaupering.
Het Vlaams Belang bijt terug. Het Vlaams Belang wil zich niet neerleggen bij
deze nefaste demografische evolutie, maar eist een ander beleid dat garandeert
dat Antwerpen ook in de toekomst een Vlaamse stad blijft.

Lees in bijlage de volledige perstekst.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...