Vlaams Belang bevraagt Wilrijkenaren over stedelijk- en distritsbeleid

In oktober komen de lokale verkiezingen zowel gemeente- als districtsraads-verkiezingen – eraan en het Vlaams Belang organiseert dan traditiegetrouw een grote opiniepeiling. De opiniepeiling wordt samen met het magazine ‘Wilrijks Nieuws’ bezorgd aan alle Wilrijkenaren. 


In 101 vragen polsen we naar de mening (zie bijlage). Hoe ervaart de  Antwerpenaar zijn stad, het beleid van burgemeester Janssens en de voorstellen van het Vlaams Belang? 10 vragen gaan specifiek over het district Wilrijk. De Antwerpenaar mag zelf ook voorstellen en suggesties doen. Het Vlaams Belang roept in het bijzonder ook degenen op die nog nooit voor het Vlaams Belang stemden, maar die de ‘goednieuws’-show van Janssens niet geloofwaardig vinden hun mening kenbaar te maken.

De mening van de Antwerpenaar over zijn stad is voor het Vlaams Belang belangrijk. Het Vlaams Belang wil de komende jaren immers rekening houden met die mening. We roepen de bevolking op om zich met het invullen van de enquête te engageren voor een betere stad. Gelet op de demografische evolutie is het de laatste verkiezing dat de Vlaamse Antwerpenaar nog zijn mening kan doordrukken. Vanaf 2018 zal hij immers in de minderheid zijn. Méér dan 50% van de Antwerpse bevolking zal dan allochtoon zijn.

De resultaten van de enquête zullen een voorname plaats krijgen in het stedelijk programma van het Vlaams Belang. Op zaterdag 26 mei zullen de resultaten bekend gemaakt worden op het Antwerps programmacongres in de cruiseterminal aan de Scheldekaaien.

Anke Van dermeersch

Lijsttrekker district Wilrijk

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...