Vlaams Belang Antwerpen voert actie aan de kinderboerderij in Wilrijk

Beste dierenvrienden,

Gisteren 4 oktober was het Werelddierendag. Naar aanleiding hiervan voerde Vlaams Belang Antwerpen actie op de kinderboerderij te Wilrijk. Afgelopen zomer, op 27 juni 2018, stuurden wij hierover het volgende persbericht:

“Vlaams Belang eist onmiddellijke actie om dieren Stadsboerderij te redden”

Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch: “Al herhaalde malen werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de schandalige, dieronterende situatie op de stadsboerderij te Wilrijk. Wij willen dat er nu direct actie wordt ondernomen om de totaal aan hun lot overgelaten dieren te redden.”

De Stadsboerderij te Wilrijk is een schandvlek in Antwerpen. Wie de recent door Anke Van dermeersch genomen foto’s bekijkt, kan niet anders dan walgen van de verwaarlozing van de boerderij en de dierenmishandeling die daaruit voortvloeit. Wie niet zou weten dat de boerderij in Antwerpen ligt, zou denken dat het hier een of ander ontwikkelingsland betreft waar dierenrechten totaal geen punt zijn. De varkens hebben geen modder om zichzelf af te koelen in deze hitte, en ze hebben te weinig eten en drinken.

Een nog grotere schande is dat dit allang geweten is door het Antwerps stadsbestuur. Eind 2017 wilde het schepencollege de erfpachtovereenkomst met de uitbater van de kinderboerderij in Wilrijk ontbinden omwille van “herhaaldelijke inbreuken” inzake openbare veiligheid en milieu- en dierenwelzijn. De stad Antwerpen ligt nu in proces met erfpachter Pieter Marx van Greenmarx. Pas in maart 2019 zou in deze zaak een uitspraak worden verwacht, maar daar kunnen de achtergebleven dieren (te zien op de foto) echt niet op wachten. Waar wacht de stad op om actie te ondernemen en de dieren in veiligheid te brengen? Ze hebben immers dringend verzorging en eten en drinken nodig, zeker bij deze temperaturen.

Inmiddels is er nog altijd geen structurele verbetering: er zijn procedures aan de gang en op de kinderboerderij ligt alles stil. Vlaams Belang
Antwerpen voerde daarom ter plaatse actie samen met boegbeeld Filip Dewinter. Daar stelden we ook vast dat de dieren dringend verzorging nodig hebben. Verder gaven deze arme, verwilderde dieren eten en vers water.

– Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...