VLAAMS BELANG: ACTIEFSTE FRACTIE IN PROVINCIERAAD

Het is geen geheim dat het Vlaams Belang de grootste twijfels heeft bij de meewaarde van het provinciale bestuursniveau. Daaruit concluderen dat ook de inzet van de raadsleden overbodig is, is evenwel fout. Zolang deze instellingen bestaan, is het de taak van onze raadsleden erop toe te zien dat ze goed worden bestuurd en dienen zij hun door de kiezer toebedeelde mandaat naar behoren te vervullen.


De cijfers tonen aan dat de Vlaams Belang-fractie in de Antwerpse provincieraad zich de voorbije jaren met verve van deze taak heeft gekweten. Het Vlaams Belang ontpopte zich de voorbije vijf jaar met lengtes voorsprong tot de actiefste fractie in het provinciale halfrond.


In totaal werden door de Vlaams Belang-fractie niet minder dan 483 schriftelijke vragen gesteld. Dat is zeven keer meer dan SP.a (33), Groen (22), CD&V/N-VA (13) en Open VLD (1) samengeteld kunnen voorleggen. Daarnaast tekenden onze raadsleden verantwoordelijk voor 49 mondelinge vragen (SP.a: 11 ; Groen: 7 ; CD&V/N-VA: 2 ; Open VLD: 2), 40 interpellaties (Groen: 13 ; SP.a: 3 ; Open VLD: 1 ; CD&V/N-VA: 0) en 15 moties en voorstellen (SP.a: 2 ; Groen: 1 ; Open VLD: 1 ; CD&V/N-VA: 1), waarmee het Vlaams Belang opnieuw afgetekend op nummer één prijkt.  


Voor de volledigheid vermelden we nog dat de ‘top vijf’ van actiefste provincieraadsleden volledig uit Vlaams Belang-mandatarissen bestaat.  In de ranglijst van de schriftelijke vragen staat Jan Huijbrechts (188) op de eerste plaats, gevolgd door Jan Claessen (51), Dirk De Smedt (46), Steven Vollebergh (39) en Bart Van Hove (32). Inzake mondelinge vragen, interpellaties, moties en voorstellen, wordt de ranglijst opnieuw getrokken door Jan Huijbrechts (18). De tweede plaats wordt ingenomen door Dirk De Smedt (14), gevolgd door Jan Claessen (13), Steven Vollebergh (7) en Jos Meeus (6).


Wat onze tegenstanders ook mogen beweren: de cijfers tonen aan dat het Vlaams Belang de vergelijking met zijn partijpolitieke concurrenten met gemak kan doorstaan.

Steven Vollebergh, fractievoorzitter provincieraad
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...