Vlaams Belang actiefste fractie in Antwerpse provincieraad

 

Het is geen geheim dat het Vlaams Belang de grootste twijfels heeft bij de
meewaarde van het provinciale bestuursniveau. Daaruit concluderen dat ook de
inzet van de raadsleden overbodig is, is evenwel fout. Zolang deze instellingen
bestaan, is het de taak van onze raadsleden erop toe te zien dat ze goed worden
bestuurd en dienen zij hun door de kiezer toebedeelde mandaat naar behoren te
vervullen.

De cijfers tonen aan dat de Vlaams Belang-fractie in de Antwerpse
provincieraad zich de voorbije jaren met verve van deze taak heeft gekweten. Het
Vlaams Belang ontpopte zich de voorbije vijf jaar met lengtes voorsprong tot de
actiefste fractie in het provinciale halfrond.

In totaal werden door de Vlaams Belang-fractie niet minder dan 483
schriftelijke vragen
gesteld. Dat is zeven keer meer dan SP.a (33),
Groen (22), CD&V/N-VA (13) en Open VLD (1) samengeteld kunnen voorleggen.
Daarnaast tekenden onze raadsleden verantwoordelijk voor 49 mondelinge
vragen
(SP.a: 11 ; Groen: 7 ; CD&V/N-VA: 2 ; Open VLD: 2),
40 interpellaties (Groen: 13 ; SP.a: 3 ; Open VLD: 1 ;
CD&V/N-VA: 0) en 15 moties en voorstellen (SP.a: 2 ; Groen:
1 ; Open VLD: 1 ; CD&V/N-VA: 1), waarmee het Vlaams Belang opnieuw
afgetekend op nummer één prijkt.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de ‘top vijf’ van
actiefste provincieraadsleden volledig uit Vlaams Belang-mandatarissen bestaat.
In de ranglijst van de schriftelijke vragen staat Jan Huijbrechts (188) op de
eerste plaats, gevolgd door Jan Claessen (51), Dirk De Smedt (46), Steven
Vollebergh (39) en Bart Van Hove (32). Inzake mondelinge vragen, interpellaties,
moties en voorstellen, wordt de ranglijst opnieuw getrokken door Jan Huijbrechts
(18). De tweede plaats wordt ingenomen door Dirk De Smedt (14), gevolgd door Jan
Claessen (13), Steven Vollebergh (7) en Jos Meeus (6).

Wat onze politieke tegenstanders ook mogen beweren: de cijfers tonen aan dat
het Vlaams Belang de vergelijking met zijn partijpolitieke concurrenten met
gemak kan doorstaan.

Steven Vollebergh

Fractievoorzitter  Provincieraad Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...