Verval en toekomst van Hof ter Beke

Aangezien het kasteel Hof Ter Beke een beschermd monument is, is het onbegrijpelijk dat dit staat te vervallen. In 2004 verleende de Stad Antwerpen een erfpacht aan de NV Delta Foods, met maatschappelijk zetel in Wilrijk aan het Mastplein 56. Deze vennootschap, die ook de brasserie van het kasteel Steytelinck doet, ging het kasteel Hof Ter Beke renoveren tot horeca-zaak (restaurant, feestzaalen hotelkamers), maar dit gebeurde tot op heden niet zodat ondertussen de verwaarlozing onherroepelijk toesloeg.

Het Vlaams Belang heeft bij de bevoegde schepen aangedrongen op duidelijkheid vanwege de erfpachter in de nabije toekomst. Het kasteel dient dringend gerenoveerd te worden en  moet in overeenstemming gebracht worden met de sociale bestemming van het omliggende park. Tevens mag het harmonisch evenwicht van de parkzone niet in het gedrang komen.

De Stad Antwerpen die eigenaar is van Hof Ter Beke dient dringend de erfpachter op z’n verplichtingen te wijzen en eventueel op zoek gaan naar nieuwe partners om een geschikte oplossing voor het kasteel uit te werken. Op korte temijn wil het Vlaams Belang dat er dringend de nodige beschermingsmaatregelen genomen worden opdat het kasteeldomein ontoegankelijk wordt voor krakers, die overlast veroorzaken in deze buurt.
Het Vlaams Belang Wilrijk zal de evoluties in dit dossier nauwgezet opvolgen en hierover berichten op deze website.

Anke Van dermeersch

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...