Verkiezingsprogramma Wilrijk

Beste inwoners van Wilrijk,
 
Weldra dienen wij allen opnieuw naar de stembus te gaan om de mensen aan te duiden die ons de komende zes jaar zullen besturen. Deze stembusgang is dan ook een belangrijke gebeurtenis voor onze plaatselijke gemeenschappen.
 
Het valt niet te ontkennen dat het huidige districtsbestuur ter zake de voorbije jaren keuzes heeft gemaakt en in dat verband een aantal initiatieven heeft genomen. Maar werden daarbij wel de juiste beslissingen genomen en de juiste keuzes gemaakt? Waren dat altijd wel de goede initiatieven? Het Vlaams Belang is alvast van oordeel dat dit regelmatig niet het geval is geweest.
Er zijn de voorbije 6 jaar grote werken geweest in ons district. Een zeer lange tijd was het centrum moeilijk bereikbaar. Op bepaalde momenten waande de Wilrijkse bevolking zich op een “eiland”, omgeven door grote werken.
Ondertussen zijn deze werken na een periode van 6 jaar ellende voltooid.
Vlaams Belang Wilrijk wil voorkomen dat er zich in de toekomst soortgelijke situatie zouden voordoen.
Grote werken moeten beter gecoördineerd en gespreid worden zodat er niet overal in het district gelijktijdige werken ontstaan.
Wij pleiten ook voor een betere samenwerking tussen allerhande maatschappijen, zodat gas-, elektriciteit-, water- en wegenwerken op hetzelfde tijdstip in een keer aangepakt worden. Op deze wijze moet een straat maar een keer opengebroken worden om de verschillende werken uit te voeren.
 
Het Vlaams Belang staat in de eerste plaats natuurlijk voor een Vlaamse, veilige en leefbaar Wilrijks district. Dat deze drie thema’s, in de onzekere tijden die wij tegemoet gaan, aan belang zullen winnen, ook in Wilrijk, staat vast. Een sterk Vlaams Belang in Wilrijk is dus zeker geen overbodige luxe. Maar daarnaast hebben wij ook over heel wat andere zaken een eigen mening. Op het tabblad 'Programma' (dat u bovenaan deze website vindt)bieden wij u dan ook onze alternatieve visie aan over hoe onze gemeente en onze dorpsgemeenschappen zich volgens ons op al deze gebieden verder dienen te ontwikkelen.

Anke Van dermeersch – lijsttrekker en Eric Huijbrechts – fractieleider
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...