Verkiezingskoorts ???

Nog een kleine drie maanden te gaan voor de volgende Gemeente-en districtsverkiezingen.
En dit kan men ook opmaken uit het nieuws in de verscheidene media.
Het is ook de moment waarop verschillende partijen zich proberen te profileren ,met verschillende beloftes en met de zogenaamde “wapenfeiten “ die men gedurende de vorige legislatuur heeft gedaan.
 
Zo kon men enkele dagen geleden  op ATV horen ,dat de districtsraadsvoorzitter van Wilrijk pleitte voor de vervanging van de geluidspanelen op de brug van de Boomsesteenweg .
Dit is natuurlijk terecht dat deze na 33 jaar ,aan vervanging toe zijn. .;Bovendien is de R12 een gewestweg,en zodoende moeten de aanpassingen niet betaald worden door het budget van het district.
Hij benadrukte dat de slechte toestand ook een impact zou hebben op de leefomstandigheden,en dat er door de uitstoot van Fijn stof een “Onderdrukzetting van de levensomstandigheden “ zou ontstaan .
Eigenlijk wel raar,want in september  2008 heeft het Vlaams Belang dit reeds opgemerkt ,en voorgesteld  dat er op de Boomsesteenweg  metingen van het “Fijne stof “ zouden moeten gebeuren .
En toen beweerde de voorganger van de huidige districtsraadsvoorzitter en teven ook SP-a er ,dat er voldoende metingen werden uitgevoerd in ons district ,door de Stad Antwerpen .
Ook kregen wij van de fractieleider van CD&V te horen dat men destijds een veel krachtiger advies geformuleerd had. .Namelijk , men vroeg toen een mobiele meetinstallatie .
De volledige meerderheid keurde toen ons voorstel af  .
Men  vertelde ons toen ook dat men op  de web-site van de Stad kon nakijken waar en wanneer er metingen zijn geweest  .En  op  de Site van VMM kon men de resultaten nalezen.
Vermits  wij een oppositiepartij zijn en dus niet met de stroom moesten mee zwemmen, hebben we zelf informatie ingewonnen via de stadsdiensten .
En ja , het is juist er zijn mobiele metingen gebeurd .
Deze  werden uitgevoerd met een meetfiets…………… Dus wel degelijk mobiel .
En deze metingen zijn gebeurd op het grondgebied van Wilrijk….,namelijk op Berkenlaan ,Groenenborgerlaan ,Eglantierlaan .
Dus op de straten met  denkbaar de beste luchtkwaliteit  van ons district , dit door de nabijheid van de parken.
En op de Boomsesteenweg zijn er ook metingen geweest , maar niet op het  Wilrijkse gedeelte .
Maar enkel aan  het kruispunt Olympiade, omdat  er  daar veel scholen in de buurt zijn .
Verder vertelde de  districtsraadsvoorzitter nog  dat men opteerde voor een  ondertunneling van A12, (dit heeft  het Vlaams Belang vroeger reeds  voorgesteld zie ons artikel  Antwerps Nieuws van maart 2009 ),en ook van  de ondertunneling van de R11 tot aan A12 (Waar we ons in kunnen vinden zie ons artikel op de web-stek )
Maar eigenlijk is het wel raar dat  bepaalde zaken nu  plots wel belangrijk zijn  ,en al deze jaren heeft men er nooit over gesproken .
Zes jaar heeft men voor deze zaken  nooit iets voor ondernomen ,behalve dan voor de heraanleg van R11  en het doortrekken van R11 bis tot aan de A12.
Of hoe de mening van de meerderheid kan meedraaien met de wind.
Maar  ja de verkiezingen zullen er aan komen zeker ?.   
 
Eric Huijbrechts
Fractie leider
Vlaams Belang Wilrijk .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...