Verhuist de markt naar de Bist of blijft ze op de Jules Moretuslei ?


Tijdens de commissiezitting van maandag 21 juni 2010 kregen we een toelichting over de enquête die gehouden is over de toekomstige standplaats van de markt.


 


Momenteel staat de wekelijkse markt op de Jules Moretuslei.


Dit was zoals men destijds gezegd heeft: “Een tijdelijke oplossing “ totdat de Bist heraangelegd was.


Onlangs heeft men dus een enquête gehouden onder 4 groepen betrokkenen, de bewoners, de marktkramers de handelaars en de bezoekers van de markt.


Hieruit bleek dat de meerderheid opteerde, om de wekelijkse markt terug op de Bist te laten doorgaan.


Deze terugkeer kan echter pas ten vroegste in februari 2011, na het einde van de werken op de Bist.


En moest de markt terugkomen zou ze nog enkel kunnen geplaatst worden op de parking.


Bovendien was er nog niets duidelijk over de indeling van de standplaatsen en dit moet ook nog een goedkeuring van de brandweer krijgen.


In het daaropvolgende debat werden alle plus- en minpunten opgesomd.


 


Ons fractielid Leo Rouchet vroeg ook of het niet mogelijk was of er op het “Multifunctionele” gedeelte en op het wandelpad tussen Kern en districtshuis, ook marktkramen te plaatsen en op deze wijze meer parkeerplaatsen vrij te houden.


Maar op deze stukken bleek de ondergrond van het plein niet stevig genoeg om er marktkramen op te plaatsen.


De keuze van de gebruikte materialen is nooit op de districtsraad besproken, maar hoogstwaarschijnlijk op een hoger niveau.                  


Dit wel een zeer spijtige zaak, want een plein wordt meestal aangelegd voor minimum 50 jaar.


En door geen stevige ondergrond te voorzien, is het gebruik van dit gedeelte van het plein dan ook gehypothekeerd voor de volgende 50 jaar.


En is het “multifunctionele plein”, niet meer zo multifunctioneel.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...