Veilige oversteekplaats aan districtshuis laat op zich wachten

 
 

Na de heraanleg van de nieuwe Bist heeft het Vlaams Belang al
vaker gepleit voor een veiligere verkeersafwikkeling .
Maar ondanks
herhaaldelijk aandringen van voormalig districtsraadslid en huidig
afdelingsvoorzitter Andy Aertgeerts in de districtsraad de voorbije legislatuur
is er aan sommige onveilige situaties niks veranderd .
Een initiatief
dat we toejuichen is het aanbrengen van reflecterende knipperlichtjes aan
sommige oversteekplaatsen maar het is slechts een pleister op een houten been
vermits de belangrijkste oversteekplaats in ons district …nog altijd niet
voorzien is van een zebrapad .
Het klinkt te gek voor woorden , maar
toch is het zo . Als men van het evenementengedeelte op de Bist immers richting
districtshuis wandelt en men ter hoogte van het kruispunt met de
Doornstraat wil oversteken vind men al jaren geen zebrapad meer .
Het
vorige en huidige districtsbestuur heeft altijd de mond vol over een veiliger
verkeer en het wegwerken van de zwarte onveilige punten in Wilrijk , maar het
schilderen van een eenvoudige oversteekplaats is blijkbaar een groot probleem
.
Het gegeven wordt nog schrijnender vermits met de opening van het
nieuwe administratieve centrum aan het districtshuis, men blijkbaar wel geld
over heeft om dit met veel bombarie te vieren en opendeurdag te houden , maar
een pot verf ter verbetering van de veiligheid van haar bewoners is blijkbaar
voor deze bestuursploeg ook te veel gevraagd . Dit administratieve centrum zorgt
trouwens nu al voor meer bezoekers die veilig dit kruispunt aan het
districtshuis zouden moeten over geraken .
Huidige districtsraadsleden
Leo Rouchet en Eric Huijbrechts zullen in de districtsraad blijven pleiten voor
een veilige oversteekplaats aan het districtshuis en desnoods zal het Vlaams
Belang zelf de strepen komen schilderen indien actie of maatregelen uitblijven
.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...