Uw Wilrijkse toekomst in veilige handen.

Beste Wilrijkenaren,
 
Uw Wilrijkse toekomst is in veilige handen, de mijne! En waarom zeg ik dat? Omdat de toekomst van Wilrijk en onze stad Antwerpen is mij even dierbaar is als mijn kinderen. De toekomst van jullie kinderen en kleinkinderen is ook de toekomst van ons district, onze stad en van ons land. Daarom doe ik aan politiek!
 
Als Vlaams Belang zetten wij meer dan ooit in op drie V’s: Veiligheid, Veiligheid en Veiligheid.
Want veiligheid is natuurlijk veel méér dan criminaliteit: Wij komen op voor de fysieke, identitaire- en sociale veiligheid van de Wilrijkenaren. Met Sociale Veiligheid bedoelen we dat we werk, welzijn en welvaart willen garanderen; Identitaire Veiligheid betekent dat we het Vlaams en het Europees karakter van Wilrijk kracht willen bijzet­ten; en met onze derde ‘V’, Fysieke Veiligheid, bepleiten we een harde aanpak van de criminaliteit, zodanig dat het recht op veiligheid van iedere Wilrijkenaar gewaarborgd wordt.
Veiligheid is en blijft onze eerste prioriteit!
 
Als vrouw en moeder van twee jonge kindjes ligt ook de kinderopvang in ons district mij zeer nauw aan het hart. Veel te weinig Antwerpse gezinnen vinden een plaats in de kinderopvang. Het aantal beschikbare kinderopvangplaatsen ligt in onze stad ruim onder het Vlaamse gemiddelde. Als ouders voor hun kinderen dan al een plaatsje vinden, blijkt de kinderopvang vaak onbetaalbaar te zijn. De vlucht van witte gezinnen uit onze metropool is daar helaas een rechtstreeks gevolg van. Het Vlaams Belang wil dan ook méér, goedkopere en kwalitatief hoogstaande kinderopvang, omdat uw kinderen onze toekomst zijn.
 
Voor mij en voor ons is de keuze tussen een voetbalstadion en kinderopvang is dan ook een valse keuze. Kinderen, Vlaamse kinderen zijn de toekomst van onze stad. Een voetbalstadion is leuk maar niet prioritair, zeker niet wanneer er zelfs geen consensus tussen de Antwerpse voetbalclubs wordt gevonden. Een voetbalstadion mag, maar volstaat het niet dat het Antwerpse stadsbestuur een locatie ter beschikking stelt? Dat voetbalstadion is een het Antwerpse monster van Loch Ness. Iedereen praat erover maar niemand krijgt het ooit te zien.
 
Trouwens heren (en dames), voetbalsupporters: “Ieder nadeel heb zijn voordeel,” zei Johan Cruijff ooit. Als volgend jaar de drie Antwerpse ploegen, Beerschot, Antwerpen en Berchem Sport kampioen spelen, op het Kiel op de Bosuil Deurne-Noord en op het Rooi in Berchem, hebben ze zelf centen genoeg en bouwen ze op eigen kosten een nieuw stadion!
 
Dames en heren,
 
Als moeder ligt de kinderopvang mij nauw aan het hart, maar ook het onderwijs dat daarop logischerwijs moet volgen natuurlijk. Ook het Antwerps onderwijs is slachtoffer van de immigratie-invasie die Antwerpen overspoelt. Nu al is de helft van de leerlingen in het basisonderwijs moslim. Bijna de helft van de leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Het aantal kinderen dat in Antwerpen in kansarme gezinnen wordt geboren, ligt maar liefst driemaal zo hoog als het Vlaams gemiddelde. In het Antwerpse lager on­derwijs is het aantal leerlingen met leerachterstand tweemaal zo groot als in de rest van Vlaanderen.
Het is simpel: de immigratie zorgt voor de achteruitgang van ons onderwijs. Door de aanwezigheid van een toenemende groep allochtone leerlingen met een taal- en leerachterstand komt het niveau van ons onderwijs serieus in het gedrang. Drugs, messentrekkerij, bendegeweld op school leraars die bedreigd en aangevallen worden.
Is dit die verrijking waarvan de multicul-partijen spreken?
Het Vlaams Belang wil deze evolutie per direct een halt toeroepen!
 
Het Vlaams Belang wil het aantal allochtonen beperken tot maximum 20% per school en tevens willen we de huidige concentratiescholen omvormen tot inburgeringsscholen, waar allochtonen intensief worden gedrild op het vlak van onze taal, geschiedenis en cultuur.
 
Omdat de islamitische hoofddoek hét symbool is van de politieke en vrouwonvriendelijke islam, willen wij een algemeen hoofddoekenverbod voor leraars en leerlingen in het stedelijk onderwijs. Minder allochtonen en vreemdelingen is immers de beste garantie voor kwaliteitsvol onderwijs. En staat dat de dames en heren moslims niet aan? De islamitische wereld is groot genoeg, ga het daar uithangen. Wij zullen u niet missen.
 
Beste vrienden,
 
Behalve een verdere islamisering en de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs is het gevolg van de immigratietsunami dat er in 2025 niet minder dan 1 miljard euro nodig zal zijn om 23.500 extra plaatsen te creëren in het Antwerpse kleuter- en basisonderwijs. Dat betekent dat er vanaf nu maar liefst 70 miljoen euro per jaar zal moeten worden geïnvesteerd!
Enkele dagen geleden, las ik in de Gazet van Antwerpen, luister goed: ‘Kleuters spelen in 2013 op schoolboot’. Ja, u hoort het goed! Niet criminelen en misdadigers worden, zoals het Vlaams Belang al jaren vraagt, op een drijvend vlot geplaatst, maar onze eigen Antwerpse kleuters! Zij moeten het Antwerpse vasteland verlaten omdat het stadsbestuur er geen graten inziet dat onze scholen worden ingepalmd door kinderen van immigranten en gelukszoekers.
Alsof dat nog niet erg genoeg is heeft het dit multicul-stadsbestuur botweg een einde gemaakt aan de vrije schoolkeuze. Dit pikken wij niet! Het Vlaams Belang wil op vlak van onderwijs voorrang voor eigen volk. Wij verzetten ons tegen het spreidingsplan en het nieuwe inschrijvingssysteem, waarmee Patrick Janssens iedere ouder verplicht om zijn of haar kinderen naar multiculscholen te sturen. Ik ben het meer dan zat dat hier al 50 jaar lang een marxistisch multicul-bevolkingsexperiment op de Antwerpenaren wordt uitgevoerd!
De onderwijskeuze in ons land is vrij en dat moet zo blijven! Dus ja, het Vlaams Belang wil dat Antwerpenaren vrij zijn om te kiezen voor een blanke en kwaliteitsvolle school!

Beste vrienden,
 
Op vlak van verkeer en mobiliteit kent Antwerpen geen mobiliteits- maar een “anti-auto” beleid. Net als elke Antwerpenaar word ik steeds meer geconfronteerd met files, parkeerproblemen en met de onbereikbaarheid van onze binnenstad. Om nog maar van de onbetaalbare parkeertarieven te zwijgen! Door het uitblijven van de alsmaar beloofde openbare werken, neemt de verkeerschaos in onze metropool zienderogen toe. Van de beloofde infrastructuurwerken, noordkant van de Leien, het Operaplein, de kaaien, het Oosterweelplan, noem maar op…. er komt allemaal niets van in huis.
Een prioriteitenplan voor de uit te voeren werken is dan ook dringend nodig, want er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de verkeerschaos! Het autopestbeleid is een ramp voor de horeca en de middenstand in onze stad. In plaats van tramlijnen door te trekken naar de shoppingcentra buiten Antwerpen zouden ze beter de parkeertarieven verlagen en de veiligheid op het openbaar vervoer (tram en metro) verzekeren. De automobilist mag niet langer de melkkoe en het zwarte schaap van het stadhuis zijn. De auto en het openbaar vervoer hoeven geen vijanden te zijn. De automobilist en de gebruiker van het openbaar vervoer zijn mekaars beste bondgenoten niet omgekeerd.
 
Traditioneel zet het Vlaams Belang ook zwaar in op onze Antwerpse economie en natuurlijk onze haven. De haven is niet enkel de motor van de Antwerpse economie maar van de hele Vlaamse economie. Wij staan dan ook niet alleen pal achter onze haven en onze havenarbeiders, maar ook achter onze KMO’s en middenstand. Zij zijn de motor van Antwerpen en verdienen ons respect! Of het nu onze havenarbeiders, diamantairs of middenstanders zijn: zij laten onze mooie stad mee schitteren.
 
Aan onze hardwerkende havenarbeiders zeggen wij dan ook: het Vlaams Belang strijdt voor het behoud van de Wet op de Havenarbeid! Het Vlaams Belang staat als één man achter jullie!
Aan onze bloeiende diamantsector zeggen wij: het Vlaams Belang strijdt voor een Strategisch Toekomstplan Diamant die de diamantnijverheid niet de stad uit pest maar koestert en respecteert.
En tot slot zeggen wij aan onze hardwerkende middenstanders: Het Vlaams Belang strijdt voor een middenstandsvriendelijk beleid mét verhoogde veiligheid, mét verhoogde bereikbaarheid en zónder bureaucratische regelneverij, zónder overbodig paperassenwerk en zónder socialistische pestbelastingen!
 
Als vrouw maak ik het dagelijks mee: Antwerpen wordt een vrouwonvriendelijke stad. Door het lakse immigratiebeleid drukt de islam steeds meer zijn stempel op Antwerpen. Een overgroot deel van de allochtonen in Antwerpen is moslim: Mohammed is in Antwerpen de meest gekozen naam. In mijn boek ‘Hoer noch Slavin’ heb ik niet alleen aangetoond dat de islam hier niet thuishoort, maar vooral dat vrouwen het eerste slachtoffer zijn van de islam. Allah houdt gewoonweg niet van vrouwen! Onlangs werd ik zelfs nog bedreigd door een groep boerkavrouwen van Sharia4Belgium. Ze noemden mij een prostituee en zeiden dat ik naar de hel kon gaan. Ik zeg tegen dat soort boerkavrouwen: niet ik maar jullie horen hier niet thuis! Vertrek naar de islamitische woestijn en laat mij als Vlaming en Europeaan de vrijheid om een vrije vrouw in een vrije stad te zijn.
 
In zowat alle grote Europese steden zien we hetzelfde fenomeen: hoe meer moslims, hoe meer islam, hoe gevaarlijker het wordt voor vrouwen. Vrouwen moeten er nu al in bepaalde wijken niet aan denken om zonder hoofddoek, met een te korte rok, blote armen of schouders of met een decolleté rond te lopen.
Meer islam betekent altijd meer textiel en minder vrijheid.
 
Europese en Vlaamse vrouwen worden in sommige wijken in het beste geval bespuwd of uitgescholden voor hoer, en in het slechtste geval gemolesteerd. Dit multicul-stadsbestuur vindt het allemaal best: met uw belastinggeld subsidiëren zij moskeeën en laten zij vrouwonvriendelijke imams uit het buitenland hun haatboodschap brengen. In ruil voor stemmen collaboreert het multicul-stadsbestuur met de islam en katapulteert het onze vrouwen terug naar de middeleeuwen.
Antwerpistan, niet met mij, niet met het Vlaams Belang.
De islam: no passaran! Vandaag niet, morgen niet, nooit!

Onthoud dit goed, beste vrienden:
 
Als moeder van het Europese boerkaverbod heb ik de islam grondig bestudeerd. En of het nu een hoofddoek is, een nikab of een allesverhullende boerka, dat maakt voor mij allemaal niets uit. Het zijn stuk voor stuk antiwesterse en vrouwonderdrukkende symbolen. Het enige verschil is het aantal centimeters textiel. De islamitische sluier is de uiting van een typisch islamitische perversiteit. Moslims vinden dat bij verkrachting en seksueel geweld de schuld bij de vrouw ligt omdat zij hiertoe aanleiding heeft gegeven – omdat ze heeft uitgedaagd. En steeds meer moslimvrouwen dragen de hoofddoek of zelfs een meer bedekkende sluier.
 
Tien jaar geleden zag je het nauwelijks, maar tegenwoordig zijn meisjes van nauwelijks 12 jaar oud met een hoofddoek geen uitzondering meer. En het is overal ter wereld vast te stellen: hoe méér islamitische hoofddoekdracht, hoe méér islamisering, en hoe slechter voor vrouwen. Geen hoofddoeken dus in het stedelijk onderwijs, geen gescheiden zwem uren voor mannen en vrouwen, geen shariawetgeving of rechtbanken in onze stad; breek letterlijk en figuurlijk die muren af tussen mannen en vrouwen in de moskeeën in onze stad en als de islam dat niet toelaat, breek dan desnoods de moskeeën af!
 
Over welke van de drie grote V’s we het in ons district of onze stad ook hebben, telkens opnieuw komt hetzelfde hoofdprobleem naar boven: de massa-immigratie. Vrijwel alle problemen waarmee de Antwerpenaar krijgt te maken, zijn een rechtstreeks gevolg van ‘te veel’ en ‘te verschillend’.
Dit is óns land en dit is ónze stad.

De keuze die op 14 oktober voor ons ligt is dus eenvoudig: verder lopen richting de multiculturele afgrond of starten met het herstel van onze traditionele Vlaamse normen en waarden. Kiezen voor multicultuur en islamisering of kiezen voor de Vlaamse cultuur. Kiezen voor nog meer criminaliteit en verloedering of kiezen voor veiligheid en geborgenheid. Kiezen voor meer van hetzelfde of kiezen voor verandering. Uw Wilrijkse toekomst is bij het Vlaams Belang in veilige handen! 

Anke Van dermeersch – Lijsttrekker Wilrijk
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...