Tweede pensioenpijler voor contractuelen

Laat er geen twijfel over bestaan, wij staan volledig achter het principe van een tweede pensioenpijler voor het uitdeinend contingent van contractuelen.

Maar hier gaat het over wie dit budget van, op termijn tientallen miljoenen belastinggeld, gaat beheren.

Op 24/10/2010 beslist het college een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking op te zetten om uit te maken wie de gunstige voorwaarden kan bieden. Een correcte beslissing.

Er bieden zich een aantal gegadigden aan, waaronder 2 maatschappijen met Antwerpse roots, plaatselijke hoofdzetels, belangrijke werkverschaffers. Mercator en AXA.

Wie van de inschrijvers de beste voorwaarden biedt, komen we niet te weten.

Want op 16/10/2011 wijzigt het college de spelregels.

In plaats van een vraag om vaste prestaties, met daaraan verbonden, eventueel, in de tijd variabele bijdragen, om die prestaties te kunnen bereiken, opteert men nu voor vaste bijdragen. En men stopt de lopende procedure.

Men kan begrip opbrengen voor die nieuwe optie.

Maar dan gebeurt er iets eigenaardig.

In plaats van een nieuwe bevraging van de financiële sector te organiseren in functie van de gewijzigde inzichten, wil men met dit dagordepunt het contract zonder meer toekennen aan een combinatie Ethias/Dexia.

Met Ethias als voornaamste speler. Zonder de concurrentie te raadplegen.

Een pensioenfonds moet aan drie essentiële doelstellingen beantwoorden.

1.       Wie biedt het beste rendement op de beheerde gelden.

2.       Wie doet dit met de laagste kosten.

3.       Wie beantwoordt aan de beste veiligheidsnormen.

Ethias, een Luikse maatschappij onder invloed van de Parti Socialiste, staat onder curatele na een desastreuze marketing.

Niet alleen bezit het een belangrijk pakket Dexia-aandelen, en iedereen weet wat die waard zijn, maar zij bood haar cliënteel in het verleden beleggingsproducten boven de marktprijs die het met grote verliezen opzadelde.

Ethias is wanhopig op zoek naar nieuw kapitaal dat het niet vindt op de privé-markt, zodat uiteindelijk de overheden weer zullen moeten bijspringen.

Is dat dan de ideale maatschappij die enorme bedragen pensioengeld, belastinggeld eigenlijk, moet beheren?

Liefst zouden wij hebben dat de oorspronkelijke spelregels terug zouden gevolgd worden. Dat dit punt uitgesteld wordt, en er een bevraging gebeurt bij geïnteresseerde partners. Dat Antwerpse bedrijven, Antwerpse werkverschaffers, terug de kans krijgen die opdracht te vervullen indien hun voorwaarden gelijkwaardig of misschien zelfs beter zijn dan wat de combinatie Ethias/Dexia biedt. Combinatie van twee instellingen die, in het recente verleden, bewezen slechte beheerders te zijn. En dat is dan zacht uitgedrukt.

Dus: graag uitstel van dit punt en nieuwe algemene bevraging.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Laat er geen twijfel over bestaan, wij staan volledig achter het principe van een tweede pensioenpijler voor het uitdeinend contingent van contractuelen.

Maar hier gaat het over wie dit budget van, op termijn tientallen miljoenen belastinggeld, gaat beheren.

Op 24/10/2010 beslist het college een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking op te zetten om uit te maken wie de gunstige voorwaarden kan bieden. Een correcte beslissing.

Er bieden zich een aantal gegadigden aan, waaronder 2 maatschappijen met Antwerpse roots, plaatselijke hoofdzetels, belangrijke werkverschaffers. Mercator en AXA.

Wie van de inschrijvers de beste voorwaarden biedt, komen we niet te weten.

Want op 16/10/2011 wijzigt het college de spelregels.

In plaats van een vraag om vaste prestaties, met daaraan verbonden, eventueel, in de tijd variabele bijdragen, om die prestaties te kunnen bereiken, opteert men nu voor vaste bijdragen. En men stopt de lopende procedure.

Men kan begrip opbrengen voor die nieuwe optie.

Maar dan gebeurt er iets eigenaardig.

In plaats van een nieuwe bevraging van de financiële sector te organiseren in functie van de gewijzigde inzichten, wil men met dit dagordepunt het contract zonder meer toekennen aan een combinatie Ethias/Dexia.

Met Ethias als voornaamste speler. Zonder de concurrentie te raadplegen.

Een pensioenfonds moet aan drie essentiële doelstellingen beantwoorden.

1.       Wie biedt het beste rendement op de beheerde gelden.

2.       Wie doet dit met de laagste kosten.

3.       Wie beantwoordt aan de beste veiligheidsnormen.

Ethias, een Luikse maatschappij onder invloed van de Parti Socialiste, staat onder curatele na een desastreuze marketing.

Niet alleen bezit het een belangrijk pakket Dexia-aandelen, en iedereen weet wat die waard zijn, maar zij bood haar cliënteel in het verleden beleggingsproducten boven de marktprijs die het met grote verliezen opzadelde.

Ethias is wanhopig op zoek naar nieuw kapitaal dat het niet vindt op de privé-markt, zodat uiteindelijk de overheden weer zullen moeten bijspringen.

Is dat dan de ideale maatschappij die enorme bedragen pensioengeld, belastinggeld eigenlijk, moet beheren?

Liefst zouden wij hebben dat de oorspronkelijke spelregels terug zouden gevolgd worden. Dat dit punt uitgesteld wordt, en er een bevraging gebeurt bij geïnteresseerde partners. Dat Antwerpse bedrijven, Antwerpse werkverschaffers, terug de kans krijgen die opdracht te vervullen indien hun voorwaarden gelijkwaardig of misschien zelfs beter zijn dan wat de combinatie Ethias/Dexia biedt. Combinatie van twee instellingen die, in het recente verleden, bewezen slechte beheerders te zijn. En dat is dan zacht uitgedrukt.

Dus: graag uitstel van dit punt en nieuwe algemene bevraging.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...