Tussenkomst provincieraad over R11

Dat er een mobiliteitsprobleem is rond Antwerpen is een open deur intrappen. De voorbije jaren zijn de files in onze regio enorm toegenomen. Eens niet stilstaan op bijvoorbeeld de Antwerpse Ring, op de A12 in Aartselaar,… zijn eerder uitzonderingen dan de regel. Bijna dagelijks staan we met zijn allen in de file rond Antwerpen.

De voorbije jaren zijn er verschillende initiatieven geweest die voor een oplossing zou moeten zorgen. Helaas sneuvelen de meeste initiatieven tijdens de studiefase en halen ze nooit de eindmeet.

Vorig jaar keurde de Vlaamse overheid het masterplan 2020 goed, een plan dat de mobiliteit in en rond Antwerpen moet verbeteren. Eén van de projecten binnen dit plan is de vertunneling van de R11. Daarmee wordt een tunnel bedoeld onder de Krijgsbaan die het doorgaand verkeer moet verwerken om zo de verkeersdruk in de zuidoostrand tussen E19 en E34 te verminderen.

Op vraag van Vlaams Minister Crevits kreeg de provinciegouverneur de opdracht om overleg te plegen met de lokale besturen, actiegroepen en inwoners over de plannen voor de R11 tussen Wommelgem en Wilrijk: een bovengrondse R11 met één rijstrook in elke richting voor lokaal verkeer, met ondergronds een tunnel de R11bis genaamd, met twee rijstroken per richting voor doorgaand verkeer.

De voorbije maanden volgde het ‘inspraaktraject – klankgroep – reflectiegroep’. Tijdens de laatste bijeenkomst in het provinciehuis bleek echter dat er nog veel bezwaren zijn tegen de plannen.

Sommige gemeentebesturen vrezen dat het sluipverkeer niet zal afnemen.
De heraanleg van de R11 zal  géén oplossing zal zijn voor de verzadiging van de Antwerpse ring, zoals ook bleek uit de simulaties van het Vlaams Verkeerscentrum.
Verscheidene actiegroepen en natuurbewegingen zijn het bovendien niet eens met de tijdelijke afgraving van de spoorwegberm en het verlies van het natuurgebied Klein Zwitserland, waardoor enkele ecologisch waardevolle plantensoorten verdwijnen.

Uiteraard zou het een utopie zijn te denken dat na dit overleg de onenigheid plots weg zou zijn. Naast de opmerkingen van de gemeentebesuren heerst er bij de lokale bewoners ook bezorgdheid over de gevolgen voor hun eigendommen, onder meer door eventuele onteigeningen.

Maar de essentiële vraag blijft: houden we al het verkeer in de stad en op de ring zoals nu, of zorgen we voor een betere spreiding met een nieuwe parallelweg onder de R11?

Dat het zeer zinvol was om dit overleg te organiseren, daarover is eigenlijk iedereen het eens. Het was dan ook een van de belangrijke lessen van het fiasco met de Lange Wapper: luister eerst naar de bevolking en lokale besturen en neem daarna politieke beslissingen, in plaats van omgekeerd.

Maar het is nu wel de vraag hoe het verder moet. Want als het inspraaktraject iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er geen brede consensus is over het project.

De lokale besturen zijn zeer verdeeld. In Mortsel, Edegem en Wilrijk heerst de vrees dat de heraanleg de mobiliteitsproblemen nog groter kan maken dan ze nu al zijn en geen oplossing biedt voor het probleem van het sluipverkeer. Aan de kant van Wommelgem en Wijnegem horen we dan weer wél veel positieve geluiden.

Net als in het Oosterweeldossier staan diverse actiegroepen klaar met alternatieve voorstellen en tracés, die tijdens het openbaar onderzoek kunnen worden ingediend en vervolgens moeten worden onderzocht. En net als in Oosterweel staan de belangen van stad en rand lijnrecht tegenover elkaar.

Wij pleiten alvast voor een volledige ondertunneling van R11 en van de overgang tussen de E19 en de R11bis. Daarbij moet er zoveel als  mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Zo moet de R11bis in Wilrijk sneller ondergronds om de geluidshinder voor een nabijgelegen woonwijk te beperken. Bovendien moet er na het kruispunt van de R11 met de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk  gekozen worden om ondergronds via de R11bis verder te rijden.

Zo betreurt het Vlaams Belang ook dat in het inspraakproces  het studiegebied niet werd verruimd,  zodat ook de vlakbij gelegen A12/N177  betrokken wordt in de globale visie. Waarom wordt het, wat mij betreft, goede voorstel van de Wilrijkse SP.a niet meegenomen in dit inspraakmoment, om het viaduct in Wilrijk af te breken en te ondertunnelen en alzo de Jan De Vostunnel feitelijk te verlengen en te verbinden met de nieuwe R11bis…

Wij zijn ontgoocheld over de voorlopige keuzes die gemaakt worden omdat we uit de lokale verkeersveiligheidsaudit 2010 kunnen opmaken dat de kruispunten R11-Boomsesteenweg en R11-Jules Moretuslei-Heistraat tot de gevaarlijkste kruispunten van Wilrijk en zelfs van de volledige regio behoren. We vinden het dus bijzonder jammer dat deze opportuniteit niet te baat is genomen om ook ten westen van E19-craeybeckxtunnel naar de nodige oplossingen te zoeken.

Steven Vollebergh
Fractievoorzitter provincieraad

Dat er een mobiliteitsprobleem is rond Antwerpen is een open deur intrappen. De voorbije jaren zijn de files in onze regio enorm toegenomen. Eens niet stilstaan op bijvoorbeeld de Antwerpse Ring, op de A12 in Aartselaar,… zijn eerder uitzonderingen dan de regel. Bijna dagelijks staan we met zijn allen in de file rond Antwerpen.

De voorbije jaren zijn er verschillende initiatieven geweest die voor een oplossing zou moeten zorgen. Helaas sneuvelen de meeste initiatieven tijdens de studiefase en halen ze nooit de eindmeet.

Vorig jaar keurde de Vlaamse overheid het masterplan 2020 goed, een plan dat de mobiliteit in en rond Antwerpen moet verbeteren. Eén van de projecten binnen dit plan is de vertunneling van de R11. Daarmee wordt een tunnel bedoeld onder de Krijgsbaan die het doorgaand verkeer moet verwerken om zo de verkeersdruk in de zuidoostrand tussen E19 en E34 te verminderen.

Op vraag van Vlaams Minister Crevits kreeg de provinciegouverneur de opdracht om overleg te plegen met de lokale besturen, actiegroepen en inwoners over de plannen voor de R11 tussen Wommelgem en Wilrijk: een bovengrondse R11 met één rijstrook in elke richting voor lokaal verkeer, met ondergronds een tunnel de R11bis genaamd, met twee rijstroken per richting voor doorgaand verkeer.

De voorbije maanden volgde het ‘inspraaktraject – klankgroep – reflectiegroep’. Tijdens de laatste bijeenkomst in het provinciehuis bleek echter dat er nog veel bezwaren zijn tegen de plannen.

Sommige gemeentebesturen vrezen dat het sluipverkeer niet zal afnemen.
De heraanleg van de R11 zal  géén oplossing zal zijn voor de verzadiging van de Antwerpse ring, zoals ook bleek uit de simulaties van het Vlaams Verkeerscentrum.
Verscheidene actiegroepen en natuurbewegingen zijn het bovendien niet eens met de tijdelijke afgraving van de spoorwegberm en het verlies van het natuurgebied Klein Zwitserland, waardoor enkele ecologisch waardevolle plantensoorten verdwijnen.

Uiteraard zou het een utopie zijn te denken dat na dit overleg de onenigheid plots weg zou zijn. Naast de opmerkingen van de gemeentebesuren heerst er bij de lokale bewoners ook bezorgdheid over de gevolgen voor hun eigendommen, onder meer door eventuele onteigeningen.

Maar de essentiële vraag blijft: houden we al het verkeer in de stad en op de ring zoals nu, of zorgen we voor een betere spreiding met een nieuwe parallelweg onder de R11?

Dat het zeer zinvol was om dit overleg te organiseren, daarover is eigenlijk iedereen het eens. Het was dan ook een van de belangrijke lessen van het fiasco met de Lange Wapper: luister eerst naar de bevolking en lokale besturen en neem daarna politieke beslissingen, in plaats van omgekeerd.

Maar het is nu wel de vraag hoe het verder moet. Want als het inspraaktraject iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er geen brede consensus is over het project.

De lokale besturen zijn zeer verdeeld. In Mortsel, Edegem en Wilrijk heerst de vrees dat de heraanleg de mobiliteitsproblemen nog groter kan maken dan ze nu al zijn en geen oplossing biedt voor het probleem van het sluipverkeer. Aan de kant van Wommelgem en Wijnegem horen we dan weer wél veel positieve geluiden.

Net als in het Oosterweeldossier staan diverse actiegroepen klaar met alternatieve voorstellen en tracés, die tijdens het openbaar onderzoek kunnen worden ingediend en vervolgens moeten worden onderzocht. En net als in Oosterweel staan de belangen van stad en rand lijnrecht tegenover elkaar.

Wij pleiten alvast voor een volledige ondertunneling van R11 en van de overgang tussen de E19 en de R11bis. Daarbij moet er zoveel als  mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Zo moet de R11bis in Wilrijk sneller ondergronds om de geluidshinder voor een nabijgelegen woonwijk te beperken. Bovendien moet er na het kruispunt van de R11 met de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk  gekozen worden om ondergronds via de R11bis verder te rijden.

Zo betreurt het Vlaams Belang ook dat in het inspraakproces  het studiegebied niet werd verruimd,  zodat ook de vlakbij gelegen A12/N177  betrokken wordt in de globale visie. Waarom wordt het, wat mij betreft, goede voorstel van de Wilrijkse SP.a niet meegenomen in dit inspraakmoment, om het viaduct in Wilrijk af te breken en te ondertunnelen en alzo de Jan De Vostunnel feitelijk te verlengen en te verbinden met de nieuwe R11bis…

Wij zijn ontgoocheld over de voorlopige keuzes die gemaakt worden omdat we uit de lokale verkeersveiligheidsaudit 2010 kunnen opmaken dat de kruispunten R11-Boomsesteenweg en R11-Jules Moretuslei-Heistraat tot de gevaarlijkste kruispunten van Wilrijk en zelfs van de volledige regio behoren. We vinden het dus bijzonder jammer dat deze opportuniteit niet te baat is genomen om ook ten westen van E19-craeybeckxtunnel naar de nodige oplossingen te zoeken.

Steven Vollebergh
Fractievoorzitter provincieraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...