tussenkomst provincieraad over R11

Dat er een
mobiliteitsprobleem is rond Antwerpen is een open deur intrappen.
De voorbije jaren zijn de
files in onze regio enorm toegenomen. Eens niet stilstaan op bijvoorbeeld de
Antwerpse Ring, op de A12 in Aartselaar,… zijn eerder uitzonderingen dan de
regel. Bijna dagelijks staan we met zijn allen in de file rond Antwerpen.

De voorbije jaren zijn er
verschillende initiatieven geweest die voor een oplossing zou moeten zorgen.
Helaas sneuvelen de meeste initiatieven tijdens de studiefase en halen ze nooit
de eindmeet.

 

Vorig jaar keurde de Vlaamse
overheid het masterplan 2020 goed, een plan dat de mobiliteit in en rond
Antwerpen moet verbeteren. Eén van de projecten binnen dit plan is de
vertunneling van de R11. Daarmee
wordt een tunnel bedoeld onder de Krijgsbaan die het doorgaand verkeer moet
verwerken om zo de verkeersdruk in de zuidoostrand tussen E19 en E34 te
verminderen.

 

Op vraag van Vlaams Minister
Crevits kreeg de provinciegouverneur de opdracht om overleg te plegen met de
lokale besturen, actiegroepen en inwoners over de plannen voor de R11 tussen Wommelgem en Wilrijk: een bovengrondse R11 met één rijstrook in elke richting
voor lokaal verkeer, met ondergronds een tunnel de R11bis genaamd, met twee
rijstroken per richting voor doorgaand verkeer.

 

De voorbije maanden volgde
het ‘inspraaktraject – klankgroep – reflectiegroep’. Tijdens de laatste
bijeenkomst in het provinciehuis bleek echter dat er nog veel bezwaren zijn
tegen de plannen.

Sommige gemeentebesturen
vrezen dat het sluipverkeer niet zal afnemen.

De heraanleg van de R11
zal  géén oplossing zal zijn voor de
verzadiging van de Antwerpse ring, zoals ook bleek uit de simulaties van het
Vlaams Verkeerscentrum.

 

Verscheidene actiegroepen en
natuurbewegingen zijn het bovendien niet eens
met de tijdelijke afgraving
van de spoorwegberm en het verlies van het natuurgebied Klein Zwitserland,
waardoor enkele ecologisch waardevolle plantensoorten verdwijnen.

 

Uiteraard zou het een utopie
zijn te denken dat na dit overleg de onenigheid plots weg zou zijn. Naast de
opmerkingen van de gemeentebesuren heerst er bij de lokale bewoners ook
bezorgdheid over de gevolgen voor hun eigendommen, onder meer door eventuele
onteigeningen.

Maar de essentiële vraag
blijft: houden we al het verkeer in de stad en op de ring zoals nu, of zorgen
we voor een betere spreiding met een nieuwe parallelweg onder de R11?

 

Dat het zeer zinvol was om
dit overleg te organiseren, daarover is eigenlijk iedereen het eens. Het was
dan ook een van de belangrijke lessen van het fiasco met de Lange Wapper:
luister eerst naar de bevolking en lokale besturen en neem daarna politieke
beslissingen, in plaats van omgekeerd.

Maar het is nu wel de vraag
hoe het verder moet. Want als het inspraaktraject iets duidelijk heeft gemaakt,
dan is het wel dat er geen brede consensus is over het project.

De lokale besturen zijn zeer
verdeeld. In Mortsel, Edegem en Wilrijk
heerst de vrees dat de heraanleg de mobiliteitsproblemen nog groter kan maken
dan ze nu al zijn en geen oplossing biedt voor het probleem van het
sluipverkeer. Aan de kant van Wommelgem en Wijnegem horen we dan weer wél veel
positieve geluiden.

 

Net als in het
Oosterweeldossier staan diverse actiegroepen klaar met alternatieve voorstellen
en tracés, die tijdens het openbaar onderzoek kunnen worden ingediend en
vervolgens moeten worden onderzocht. En net als in Oosterweel staan de belangen
van stad en rand lijnrecht tegenover elkaar.

 

Wij pleiten alvast voor een
volledige ondertunneling van R11 en van de overgang tussen de E19 en de R11bis. Daarbij moet
er zoveel als  mogelijk rekening gehouden
met de wensen van de omwonenden. Zo moet de R11bis in Wilrijk sneller ondergronds om de geluidshinder voor een
nabijgelegen woonwijk te beperken. Bovendien moet er na het kruispunt van de R11 met de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk  gekozen worden om ondergronds via de R11bis
verder te rijden.

 

Zo betreurt het Vlaams Belang ook dat in het inspraakproces
 het studiegebied niet werd verruimd,  zodat ook de vlakbij gelegen A12/N177  betrokken wordt in de globale visie. Waarom
wordt het, wat mij betreft, goede voorstel van de Wilrijkse SP.a niet meegenomen
in dit inspraakmoment, om het viaduct in Wilrijk af te breken en te
ondertunnelen en alzo de Jan De Vostunnel feitelijk te verlengen en te
verbinden met de nieuwe R11bis…

 

Wij zijn ontgoocheld over de voorlopige keuzes die
gemaakt worden omdat we uit de lokale verkeersveiligheidsaudit 2010 kunnen
opmaken dat de kruispunten R11-Boomsesteenweg en R11-Jules Moretuslei-Heistraat
tot de gevaarlijkste kruispunten van Wilrijk en zelfs van de volledige regio
behoren. We vinden het dus bijzonder jammer dat deze opportuniteit niet te baat
is genomen om ook ten westen van E19-craeybeckxtunnel naar de nodige
oplossingen te zoeken.

 

Steven Vollebergh

Provincieraadslid

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...