Tussenkomst over het Wilrijkse Bestuursakkoord 2013-2018

Geachte voorzitter, waarde collega’s,
 
U zult allen bemerkt hebben, dat we vanavond doelbewust geen vragen gesteld hebben. Een bestuursakkoord bestaat uit intenties voor de volgende 6 jaar, en ik moet toegeven dat er veel goede intenties zijn. En pas later, zal pas blijken of men deze intenties zal kunnen vervullen.

Maar mag ik u en de administratie ten eerste al feliciteren met het overzichtelijke en duidelijk geschreven bestuursakkoord dat u ons voorlegt.

Buiten het esthetische en de duidelijke opmaak, zijn er onze partij toch inhoudelijk een aantal zaken opgevallen die ik graag naar voor breng.

Inhoudelijk merken we op dat dit akkoord een duidelijker rechtser profiel bevat dan het vorige.
 Het lijkt wel of er, letterlijk dan, de “Rode draad” is uitgehaald en dat kunnen wij enkel toejuichen.
Een aantal punten die ook in ons verkiezingsprogramma stonden, kunnen wij tot onze vreugde ook terugvinden in dit bestuursakkoord.

Ter illustratie wens ik er, een aantal punten uit te halen.
Want we zullen trouwens de volgende zes jaar, tijd genoeg hebben om het akkoord in detail te toetsen aan de uitvoering.

Ten eerste zijn we zeer blij dat er komaf wordt gemaakt met de plannen voor de inrichting van een nieuwe gevangenis in de oude Rijkswachtkazerne aan de A12, en dat er duidelijk een alternatief naar voor wordt geschoven naast het “Vlinderpaleis”.
Ondertussen hebben we al kunnen vernemen, dat ook het nieuwe stadsbestuur deze visie deelt.
 Hopelijk mogen de omwonenden in de Valaarwijk nu definitief op beide oren slapen, en er zeker van zijn dat er geen gevangenis in hun achtertuin komt.Wij hopen uiteraard ook dat er op deze site een plaats zal kunnen komen, voor een vooruitgeschoven Brandweerpost zoals vroeger al gevraagd werd.

Het viel ons trouwens op dat er enkel vanwege de voormalige schepen Voorhamme een negatief verhaal werd opgehangen en dat hij niet blij was dat de gevangenis daar niet komt.
Trouwens zeer spijtig dat hij bepaalde insinuaties maakt, dat de reden van het afvoeren van dit plan er zou gekomen zijn omdat er één van de nieuwe schepenen in Wilrijk woont.

Maar we begrijpen de frustratie van Voorhamme. Als de nieuwe gevangenis naast het Vlinderpaleis komt, komen de plannen van het door Janssens gepromote ” Nieuw zuid” woonproject in het gedrang en dus ook de al gemaakte afspraken.

Ten tweede zijn we ook uitermate verheugd dat de eventueel geplande tramlijn niet het centrum zal doorkruisen en dat er wordt geopteerd voor een traject langs de A12.
 Hopelijk stappen de heren van De Lijn mee in deze plannen en blijven ze niet hameren op een traject door het centrum.
De overweging om als district zelf schuilhokjes te voorzien aan de bushaltes waar nodig, is ook zeer positief.

We zijn ook tevreden met de melding dat men zal trachten om ons centrumplein “de Bist”, toch iets gezelliger te maken.
We zijn opgescheept met een niet helemaal geslaagd concept waar men blijkbaar toch enige inspanningen ter verbetering aan wil brengen.
Ik denk dan, aan het wegwerken van donkere hoeken, bewegwijzering, meer groen, frissere aankleding met waterpartijen en de eventuele intentie om de markt en kermis richting evenementenplein te brengen wat ons weer parkeerplaatsen bespaart.
Wij begroeten ook de intentie om eindelijk een parkeergeleidingssysteem te installeren.

Ook is er een eervolle vermelding voor een deftige 11 juli viering op onze Vlaamse feestdag, dit juichen wij uiteraard ook toe.
We hopen dat er ruimte is voor een echte herdenking die de historische waarde voor de Vlamingen op deze dag in de herinnering brengt.

Tevens zijn we blij met de eigenheid en zelfstandigheid die ons district wil uitstralen met haar eigen wapenschild, haar eigen vlag en misschien nog met andere zaken.

Twee zaken die we niet terug vinden in het akkoord en die we betreuren, zijn de onmiddellijke afschaffing van het toegelaten “tweerichtingsverkeer” voor fietsers in onze straten, die tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden. We hopen alvast dat men dit zal bekijken, en niet zal wachten tot een eerste slachtoffer valt om deze maatregel af te schaffen.

Ten tweede betreuren wij het ook dat u geen melding maakt van het onmiddellijk aanbrengen van nieuwe oversteekplaatsen aan de Bist, we bedoelen dan duidelijk gesignaleerde zebrapaden die voetgangers en fietsers toelaten zich veilig te verplaatsen rondom de Bist.

Nu, omwille van het feit dat u een ambitieus en toch wel rechtser bestuursakkoord presenteert, gaan wij dit niet afkeuren.
Maar zullen wij ons onthouden en als bewaker van het rechtse beleid vanuit de oppositie de komende zes jaar een constructieve, doch ook kritische stem laten horen als het nodig is.

Wij wensen de Wilrijkenaar voor de komende zes jaar alvast een stabiele vooruitstrevende legislatuur.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...