Tussenkomst over de Hollebeek te Wilrijk

Geachte schepen,

Ik wou mijn ongenoegen uiten over hoe er met de Hollebeek omgesprongen wordt en zeker ook met de oeverbewoners van de Hollebeek. Men doet hier nu in de begroting door middel van slechts vier zinnen alsof dat die Hollebeek een romantische beek is en een idyllisch stromend weet-ik-veel-watje, want het is een waterloop van derde categorie, maar dat zou je niet zeggen als je er eens naar gaat kijken. M.i. is het hier volgens mij, als het over het budget gaat eerder een melkkoe eerste klas.


De provincie is bevoegd over de Hollebeek. De Hollebeek is een derde categorie waterloop dus de provincie is bevoegd. De provincie doet niets voor de Hollebeek. De Hollebeek is helemaal verwaarloosd buiten het aantal oeverbewoners -zoals ikzelf – die met andere bewoners met deze twee handjes en met botjes aan op 1 november ll. nog in die beek is gekropen om die beek proper te houden, om al het sluikstort dat in die beek terecht komt tussen de grassen en tussen het riet van tussen uit te halen.


Ik vind het niet normaal dat hier in vier zinnen eventjes in het heel algemeen gezegd wordt dat er een beheerstechnische aanpak zal komen en ingrepen aan die Hollebeek.
Welke ingrepen?
Gaat de Hollebeek eindelijk eens onderhouden worden? 

Het enige wat ik hoor en zie, is dat als ik en andere oeverbewoners regelmatig een oproep moeten doen naar schepen Bungeneers, die daar wel opvolging aan geeft, om ratten te komen verdelgen. De Hollebeek zit vol met ratten. Bovendien zou men zo eens moeten komen de buizen uitspuiten, denk ik, zoals men gedaan voor het Schijn, waardoor er geen overstromingen meer zijn in Ekeren en Merksem. De oevers van de Hollebeek, die heel belangrijk zijn om een beek in stand te houden, die oevers moeten intact blijven, wel, die oevers zijn aan het wegspoelen. Zeker nu met de grote regenval die er geweest is, zijn oevers weggespoeld omdat de buizen verstopt zijn onder de wegen die over de Hollebeek lopen. Dat maakt dat er teveel water komt in de Hollebeek en dat de oevers gewoon afkalven omdat ze helemaal niet onderhouden worden.


Dus ik zou zeggen, als men dat bedoeld onder beheerstechnische aanpak en ingrepen, dan is het goed dat men ze eindelijk eens gaat onderhouden. Alle andere dingen die daar onder zouden vallen, zou ik graag willen vernemen nu want er wordt nu wel hier de Hollebeek bij gesleurd in het budget maar men zegt gewoon het budget is reeds voorzien in de vorige jaren.

Er is nog niets gebeurd aan de Hollebeek. Het enige wat men gedaan heeft, is mensen de daver op het lijf gejaagd omdat men zou onteigenen. Ik zou dan ook eens heel graag willen weten, wat men nu juist van plan is te onteigenen. Dat is zeer belangrijk voor de mensen die aan de oevers van de Hollebeek wonen. 
Het is wel allemaal leuk om hier zo in vier zinnen te zeggen dat men de verblijfswaarde daarvan gaat verhogen. Ik zal u zeggen wat de verblijfswaarde is van zo’n Hollebeek. Ik ben daar naast gaan zitten op een gegeven moment en ik dacht dat ik hier kikkertjes ging zien of misschien zelfs een salamander. Wat ik gezien heb is een rat en ik heb schepen Bungeneers gebeld!

Ik ben er dan ook absoluut niet over te spreken hoe er met die Hollebeek omgegaan wordt en dus het enige wat ik wil weten is wat u nu eigenlijk bedoeld met de verbetering van die toegankelijkheid?
Met die aanpak en ingrepen?
Zal ze nu eindelijk onderhouden worden?
Gaat er nu onteigend worden, ja of nee?
Een simpel antwoord zou ik graag hebben.

PS: ondertussen is in navolging van deze tussenkomst de Hollebeek proper gemaakt 😉

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Geachte schepen,

Ik wou mijn ongenoegen uiten over hoe er met de Hollebeek omgesprongen wordt en zeker ook met de oeverbewoners van de Hollebeek. Men doet hier nu in de begroting door middel van slechts vier zinnen alsof dat die Hollebeek een romantische beek is en een idyllisch stromend weet-ik-veel-watje, want het is een waterloop van derde categorie, maar dat zou je niet zeggen als je er eens naar gaat kijken. M.i. is het hier volgens mij, als het over het budget gaat eerder een melkkoe eerste klas.


De provincie is bevoegd over de Hollebeek. De Hollebeek is een derde categorie waterloop dus de provincie is bevoegd. De provincie doet niets voor de Hollebeek. De Hollebeek is helemaal verwaarloosd buiten het aantal oeverbewoners -zoals ikzelf – die met andere bewoners met deze twee handjes en met botjes aan op 1 november ll. nog in die beek is gekropen om die beek proper te houden, om al het sluikstort dat in die beek terecht komt tussen de grassen en tussen het riet van tussen uit te halen.


Ik vind het niet normaal dat hier in vier zinnen eventjes in het heel algemeen gezegd wordt dat er een beheerstechnische aanpak zal komen en ingrepen aan die Hollebeek.
Welke ingrepen?
Gaat de Hollebeek eindelijk eens onderhouden worden? 

Het enige wat ik hoor en zie, is dat als ik en andere oeverbewoners regelmatig een oproep moeten doen naar schepen Bungeneers, die daar wel opvolging aan geeft, om ratten te komen verdelgen. De Hollebeek zit vol met ratten. Bovendien zou men zo eens moeten komen de buizen uitspuiten, denk ik, zoals men gedaan voor het Schijn, waardoor er geen overstromingen meer zijn in Ekeren en Merksem. De oevers van de Hollebeek, die heel belangrijk zijn om een beek in stand te houden, die oevers moeten intact blijven, wel, die oevers zijn aan het wegspoelen. Zeker nu met de grote regenval die er geweest is, zijn oevers weggespoeld omdat de buizen verstopt zijn onder de wegen die over de Hollebeek lopen. Dat maakt dat er teveel water komt in de Hollebeek en dat de oevers gewoon afkalven omdat ze helemaal niet onderhouden worden.


Dus ik zou zeggen, als men dat bedoeld onder beheerstechnische aanpak en ingrepen, dan is het goed dat men ze eindelijk eens gaat onderhouden. Alle andere dingen die daar onder zouden vallen, zou ik graag willen vernemen nu want er wordt nu wel hier de Hollebeek bij gesleurd in het budget maar men zegt gewoon het budget is reeds voorzien in de vorige jaren.

Er is nog niets gebeurd aan de Hollebeek. Het enige wat men gedaan heeft, is mensen de daver op het lijf gejaagd omdat men zou onteigenen. Ik zou dan ook eens heel graag willen weten, wat men nu juist van plan is te onteigenen. Dat is zeer belangrijk voor de mensen die aan de oevers van de Hollebeek wonen. 
Het is wel allemaal leuk om hier zo in vier zinnen te zeggen dat men de verblijfswaarde daarvan gaat verhogen. Ik zal u zeggen wat de verblijfswaarde is van zo’n Hollebeek. Ik ben daar naast gaan zitten op een gegeven moment en ik dacht dat ik hier kikkertjes ging zien of misschien zelfs een salamander. Wat ik gezien heb is een rat en ik heb schepen Bungeneers gebeld!

Ik ben er dan ook absoluut niet over te spreken hoe er met die Hollebeek omgegaan wordt en dus het enige wat ik wil weten is wat u nu eigenlijk bedoeld met de verbetering van die toegankelijkheid?
Met die aanpak en ingrepen?
Zal ze nu eindelijk onderhouden worden?
Gaat er nu onteigend worden, ja of nee?
Een simpel antwoord zou ik graag hebben.

PS: ondertussen is in navolging van deze tussenkomst de Hollebeek proper gemaakt 😉

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...