Tussenkomst nav OCMW budget 2012

Als gemeenteraadslid hoeven we ons niet te veel bezig houden met de details van het beleid. Daarover beslist de raad van het OCMW, waar we allen kunnen rekenen op onze respectievelijke raadsleden.

Wat het OCMW betreft, krijgen we hier slechts informatie over één van uw kerntaken. Het lokaal sociaal beleid. Simpel gezegd: het verlenen van geldelijke en materiële steun.

De andere kerntaak, zeker even belangrijk, ouderenzorg, bevindt zicht bij het zorgbedrijf.

Over dit “zorgbedrijf”, in navolging van de ziekenhuizen nv bedrijfsmatig gerund, wat niet tegenstrijdig hoeft te zijn met uitstekende sociale zorg, zouden we in de nabije toekomst toch wat meer willen vernemen. Ook over de financiële situatie, waarover het I.F. zich ook vragen stelt.

De vergrijzing en de opdrachten die dit met zich brengt zijn voor ons zeker even belangrijk dan de bijstandsproblematiek. Temeer, omdat we er van overtuigd zijn dat iedere uitgegeven euro hier echt nodig is en goed besteed wordt. Wat, volgens ons, niet kan gezegd worden over het budget dat hier nu voorligt.

Zoals ons raadslid, Chris Luyckx, het verwoordde tijdens de budgetbespreking in de raad van het OCMW, beheerst het falend vreemdelingenbeleid meer en meer de bijstandsuitgaven. Zowat 70% van het budget gaat nu naar mensen, hetgeen u “klanten” noemt, van vreemde origine, wat ook hun statuut zij of helemaal geen statuut.

En het gaat er niet om dat een groot gedeelte van het geld gerecupereerd wordt van de federale staat.

Vele bijkomende kosten blijven ten laste van het OCMW. Personeelskosten, investeringen, enzovoort.

Maar het gaat natuurlijk om meer dan centen. Het gaat over verpaupering en verovering van buurten ten koste van de oorspronkelijke bevolking, die zelf kwetsbaar is en op de inzet van het OCMW moet kunnen rekenen.

En natuurlijk, voorzitter, erkent u het probleem en luidt u van tijd tot tijd aan de alarmbel.

En uiteraard, kunt u persoonlijk weinig doen aan de oorzaken. Uw partij natuurlijk wel nu regeringsdeelname lonkt.

Maar fraude en misbruiken kunt u met alle kracht bestrijden en ook melden aan instanties die zich bezig houden met het verblijfsrecht van vreemdelingen.

En wellicht, wanneer de nood dit rechtvaardigt, moet u durven om dwaze wetten, plichten en reglementen te negeren, indien die tegenstrijdig zijn met de belangen van uw stad.

Natuurlijk is voorliggend budget fictief. Net zoals voorgaande jaren.

Dat weet u, dat weet de stad, dat weet I.F., dat weet deze hele gemeenteraad.

Een budget waar I.F. en het college op papier, zwart op wit, schrijven dat “ze weten dat er een tekort zal ontstaan bij het OCMW en men nu al de nodige maatregelen neemt om dat bij begrotingswijziging bij te leggen.” Dat si toch ongelofelijk cynisch.

Wanneer gaat dat infantiel spelletje nu eens ophouden?

De schepen zegt: “we doen dat omdat het OCMW zou beseffen dat ze spaarzaam moet zijn. Daarom geven we ze nu wat minder dan nodig.”

Hoe vernederend, voorzitter, zo behandelt men een kind dat moet leren sparen.

Stel dan toch een realistisch budget op en stel de stad voor haar verantwoordelijkheid om het budget te aanvaarden of te verwerpen.

Als men aanvaardt, zit u goed en kunt u het aan de oppositie overlaten om kritiek te geven op de oplopende kosten.

Als ze het afwijzen, zult u helaas verplicht zijn de tering naar de nering te zetten en afstand te doen van enkele integratiedadas die niet tot uw kerntaken behoren.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Als gemeenteraadslid hoeven we ons niet te veel bezig houden met de details van het beleid. Daarover beslist de raad van het OCMW, waar we allen kunnen rekenen op onze respectievelijke raadsleden.

Wat het OCMW betreft, krijgen we hier slechts informatie over één van uw kerntaken. Het lokaal sociaal beleid. Simpel gezegd: het verlenen van geldelijke en materiële steun.

De andere kerntaak, zeker even belangrijk, ouderenzorg, bevindt zicht bij het zorgbedrijf.

Over dit “zorgbedrijf”, in navolging van de ziekenhuizen nv bedrijfsmatig gerund, wat niet tegenstrijdig hoeft te zijn met uitstekende sociale zorg, zouden we in de nabije toekomst toch wat meer willen vernemen. Ook over de financiële situatie, waarover het I.F. zich ook vragen stelt.

De vergrijzing en de opdrachten die dit met zich brengt zijn voor ons zeker even belangrijk dan de bijstandsproblematiek. Temeer, omdat we er van overtuigd zijn dat iedere uitgegeven euro hier echt nodig is en goed besteed wordt. Wat, volgens ons, niet kan gezegd worden over het budget dat hier nu voorligt.

Zoals ons raadslid, Chris Luyckx, het verwoordde tijdens de budgetbespreking in de raad van het OCMW, beheerst het falend vreemdelingenbeleid meer en meer de bijstandsuitgaven. Zowat 70% van het budget gaat nu naar mensen, hetgeen u “klanten” noemt, van vreemde origine, wat ook hun statuut zij of helemaal geen statuut.

En het gaat er niet om dat een groot gedeelte van het geld gerecupereerd wordt van de federale staat.

Vele bijkomende kosten blijven ten laste van het OCMW. Personeelskosten, investeringen, enzovoort.

Maar het gaat natuurlijk om meer dan centen. Het gaat over verpaupering en verovering van buurten ten koste van de oorspronkelijke bevolking, die zelf kwetsbaar is en op de inzet van het OCMW moet kunnen rekenen.

En natuurlijk, voorzitter, erkent u het probleem en luidt u van tijd tot tijd aan de alarmbel.

En uiteraard, kunt u persoonlijk weinig doen aan de oorzaken. Uw partij natuurlijk wel nu regeringsdeelname lonkt.

Maar fraude en misbruiken kunt u met alle kracht bestrijden en ook melden aan instanties die zich bezig houden met het verblijfsrecht van vreemdelingen.

En wellicht, wanneer de nood dit rechtvaardigt, moet u durven om dwaze wetten, plichten en reglementen te negeren, indien die tegenstrijdig zijn met de belangen van uw stad.

Natuurlijk is voorliggend budget fictief. Net zoals voorgaande jaren.

Dat weet u, dat weet de stad, dat weet I.F., dat weet deze hele gemeenteraad.

Een budget waar I.F. en het college op papier, zwart op wit, schrijven dat “ze weten dat er een tekort zal ontstaan bij het OCMW en men nu al de nodige maatregelen neemt om dat bij begrotingswijziging bij te leggen.” Dat si toch ongelofelijk cynisch.

Wanneer gaat dat infantiel spelletje nu eens ophouden?

De schepen zegt: “we doen dat omdat het OCMW zou beseffen dat ze spaarzaam moet zijn. Daarom geven we ze nu wat minder dan nodig.”

Hoe vernederend, voorzitter, zo behandelt men een kind dat moet leren sparen.

Stel dan toch een realistisch budget op en stel de stad voor haar verantwoordelijkheid om het budget te aanvaarden of te verwerpen.

Als men aanvaardt, zit u goed en kunt u het aan de oppositie overlaten om kritiek te geven op de oplopende kosten.

Als ze het afwijzen, zult u helaas verplicht zijn de tering naar de nering te zetten en afstand te doen van enkele integratiedadas die niet tot uw kerntaken behoren.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...