Tussenkomst nav het activiteitenverslag Inspectie Financiën

Toch enkele bedenkingen bij het verslag, voorzitter.


Het activiteitenverslag I.F. bewijst tegelijk de noodzaak en de beperktheid van deze dienst.


De noodzaak omdat er vele tientallen voorbeelden worden aangehaald waarbij het beleid bewust of onbewust beslissingen neemt die vermijdbare negatief-financiële gevolgen hebben. Het gaat hier over vele miljoenen.


Dat de adviezen van I.F. in vele gevallen niet gevolgd worden door het beleid, maar gewoon genegeerd, is in hoge mate betreurenswaardig.


Iedereen die de moeite doet het verslag I.F. te lezen, zal verstelt staan van hoe lichtzinnig er met financiële middelen wordt omgegaan. Hoe bijvoorbeeld contracten en overeenkomsten werden afgesloten of met de voeten getreden in het nadeel van de stadsfinanciën.


De beperktheid van I.F. uit zich in onvoldoende mensen en middelen.


De steeds toenemende verschuiving van activiteiten van de stad naar verzelfstandigde entiteiten, die dan nog op hun beurt dochterondernemingen oprichten, betekenen een verschuiving van steeds meer financiële middelen naar deze entiteiten.


Eén voorbeeld maar: in 2008 ging 29,21% van het stadsbudget naar dotaties aan verzelfstandigde entiteiten, in 2011 is dat opgelopen tot 36,33% of 498 miljoen.


I.F. is met de huidige bezetting en bevoegdheden niet in staat al deze bedrijven en bedrijfjes adequaat te controleren.


De bewust gevoerde politiek om de facto zoveel mogelijk activiteiten én aan de gemeenteraad én aan de financiële controle te onttrekken, zal uitzonderlijk zware gevolgen hebben.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Toch enkele bedenkingen bij het verslag, voorzitter.


Het activiteitenverslag I.F. bewijst tegelijk de noodzaak en de beperktheid van deze dienst.


De noodzaak omdat er vele tientallen voorbeelden worden aangehaald waarbij het beleid bewust of onbewust beslissingen neemt die vermijdbare negatief-financiële gevolgen hebben. Het gaat hier over vele miljoenen.


Dat de adviezen van I.F. in vele gevallen niet gevolgd worden door het beleid, maar gewoon genegeerd, is in hoge mate betreurenswaardig.


Iedereen die de moeite doet het verslag I.F. te lezen, zal verstelt staan van hoe lichtzinnig er met financiële middelen wordt omgegaan. Hoe bijvoorbeeld contracten en overeenkomsten werden afgesloten of met de voeten getreden in het nadeel van de stadsfinanciën.


De beperktheid van I.F. uit zich in onvoldoende mensen en middelen.


De steeds toenemende verschuiving van activiteiten van de stad naar verzelfstandigde entiteiten, die dan nog op hun beurt dochterondernemingen oprichten, betekenen een verschuiving van steeds meer financiële middelen naar deze entiteiten.


Eén voorbeeld maar: in 2008 ging 29,21% van het stadsbudget naar dotaties aan verzelfstandigde entiteiten, in 2011 is dat opgelopen tot 36,33% of 498 miljoen.


I.F. is met de huidige bezetting en bevoegdheden niet in staat al deze bedrijven en bedrijfjes adequaat te controleren.


De bewust gevoerde politiek om de facto zoveel mogelijk activiteiten én aan de gemeenteraad én aan de financiële controle te onttrekken, zal uitzonderlijk zware gevolgen hebben.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...