Tussenkomst nav budgetwijziging

Volgens de schepen worden bij deze budgetwijziging een aantal posten uit het oorspronkelijk budget aangepast.


Dat het juist deze posten zijn, die de oppositie bij de bespreking van de begroting reeds aanhaalde, stemt ons uiteraard met voldoening.


De indexatie van de lonen, het dividend van de GM (alhoewel nu nog optimistisch ingeschat, meer daarover later), het tekort van het OCMW.


Dat deze posten aangepast zijn, moeten en willen we wel geloven, maar we zien het niet, zwart op wit, bij het geleverde cijfermateriaal.


De nieuwe budgetopmaak is ondoorzichtig, geeft weinig relevante informatie, en mogelijkheid tot analyse.


De schepen erkende dat in commissie en had het er duidelijk ook moeilijk mee.


Wij hopen dat bij de opmaak van de begroting 2012 het experimenteel karakter van dit pilootproject ondertussen evolueert naar een begrijpbaar werkstuk ten gunste van een gemeenteraad die recht heeft op volledige en gedetailleerde informatie over de globale financiële toestand, en die van de verschillende kosten en ontvangstencomponenten, en in de ontwikkeling over het recente verleden, heden en volgende jaren.


Tenzij het natuurlijk juist de bedoeling is van de totaal, maar dan ook totaal, nieuwe opmaak om de gemeenteraad relevante informatie te onthouden.


De informatie die wel verstrekt wordt, geeft aanleiding tot vraagtekens en ongerustheid wanneer men zich louter baseert op de cijfers.


We gaan de besprekingen in commissie niet overdoen en beperken ons tot de voornaamste tabel “resultaat op kasbasis”, ook getoond op het gemeenteraadsbesluit 27 dat we hier bespreken.


Hier zien we een geruststellende eindresultaat bij het oorspronkelijk budget van 445 mm. Een flinke spaarpot dus. Bij budgetwijziging gaat daar plots 412 mm af en schiet er een schamele 33 mm over. Voor 2012 en 2013 idem dito evolutie. Op 6 maanden van rijk naar arm dus. En met nog weinig ruimte voor de uitdagingen die komen. Nu, de schepen zegt “het geld is er nog, maar ge ziet het niet meer”. Wij zijn bereid hem te geloven. Maar om ons te overtuigen, zal er bij de begrotingsbespreking voor 2012 toch meer duidelijkheid moeten blijken uit de dan verstrekte informatie.


Sta me toe, voorzitter, toch nog eens uit te wijden over het financieel belangrijkste feit dat de laatste weken voor iedereen duidelijk werd: de ondergang van de Gemeentelijke Holding. Want het gaat hier nu, in tegenstelling tot zaken waarover wij ons soms zorgen maken, over honderden miljoenen. Verdwenen miljoenen. Ook, en vooral, voor Antwerpen dat voor zo’n 7% in de GH participeert als grootste aandeelhouder. Voor de bankencrisis, toen het Dexia-aandeel tot 20 euro waard was (en u weet dat de portefeuille van de GH voor 80% uit Dexia-aandelen bestaat), kon de waarde voor Antwerpen op zo’n 400 à 500 mm geschat worden. En kon men rekenen op een jaarlijks dividend van 7 miljoen euro. Nu, 4 jaar later, wanneer het wanbeleid bij Dexia er toe geleid heeft dat hun aandeel nog maar 2 euro waard is, of 10x minder, schiet daar niets meer van over. Integendeel, daar de GH enorme schulden heeft aangegaan is onze participatie nu negatief en het dividend verdwenen in lengte van jaren.


In de gespecialiseerde pers wordt de GH nu omschreven als ‘leerling tovenaar’, ‘onbesuisd beleid’, ‘volledig onbekwaam’, ‘een wanbeleid met erge gevolgen voor de gemeenten’ enz… Laat ons de belangrijkste en toch dramatische feiten eens op een rij zetten.


1.       De GH nam deel aan een kapitaalsverhoging van Dexia voor 500 miljoen. Zij kocht de aandelen aan 9 euro, terwijl de beurswaarde toen 3 euro was.


2.       Voor die kapitaalsverhoging had ze het geld niet. Men moest dus lenen. Waar leende de GH? Bij Dexia.


3.       Buiten Dexia-aandelen bezit de GH nog voor 20% van haar portefeuille aandelen die ze kocht in nutsbedrijven, energiebedrijven, vastgoedbedrijven, PPS-projecten, infrastructuur, enz… Ze had daar het geld niet voor: dus: ook dat werd geleend bij Dexia uiteraard. Ook die participaties hebben nog niets opgebracht en staan onder hun aankoopwaarde.


4.       Dit alles resulteert nu in het feit dat de GH zo’n 1,7 miljard schulden heeft, terwijl de waarde van haar portefeuille hooguit 1/3 bedraagt. Met andere woorden, het Dexia-aandeel zou zo’n 5 keer in waarde moeten stijgen om uit de problemen te geraken. En niemand gelooft dat, zelfs op lange termijn.


5.       Uiteraard moet de GH de schulden terug betalen, maar heeft geen geld. En dan komt de strafste toer. Ze vraagt geld aan de gemeenten voor een kapitaalsverhoging en belooft daarop een intrest van 13%. Dit is natuurlijk je reinste bedrog. 5 keer meer dan de marktrente als een soort wortel. En de meeste gemeenten beten. Ook Antwerpen. Natuurlijk kan de GH die beloofde intrest nu niet meer betalen. Ze is virtueel failliet, insolvabel, en moet bij de gewesten aankloppen om uit de nood te geraken.


 


Besluit: Miljarden belastinggeld zijn zowel bij Dexia als bij de GH in rook opgegaan. En een belangrijk stuk komt uit onze stad. En weet ge wat nu zo erg is? Dat de politiek, de grote traditionele partijen, zo erg verweven zijn met die 2 instellingen. Zowel bij Dexia als de GH zijn de raden van bestuur grotendeels politiek samengesteld. Bij de GH helemaal zelfs. Onbekwame bestuurders die zich bij Dexia lieten inpakken door de Fransen en bij de GH door een aantal financiële avonturiers, die van de GH een superholding wilden maken met participaties hier en daar, diversificatie met geleend geld.


En voor Antwerpen vind ik dat dubbel erg.


Dat Oostrozebeke of Rijkevorsel er in lopen. Tot daar toe. Maar dat Antwerpen, houder van 7% van de GH en bijna 1% van Dexia, heeft nagelaten financiële deskundigen in plaats van, toch al zo druk bezette, politici naar de raden van bestuur te sturen, is onvergeeflijk.

Hugo Verelst
Gemeenteraadslid

Volgens de schepen worden bij deze budgetwijziging een aantal posten uit het oorspronkelijk budget aangepast.


Dat het juist deze posten zijn, die de oppositie bij de bespreking van de begroting reeds aanhaalde, stemt ons uiteraard met voldoening.


De indexatie van de lonen, het dividend van de GM (alhoewel nu nog optimistisch ingeschat, meer daarover later), het tekort van het OCMW.


Dat deze posten aangepast zijn, moeten en willen we wel geloven, maar we zien het niet, zwart op wit, bij het geleverde cijfermateriaal.


De nieuwe budgetopmaak is ondoorzichtig, geeft weinig relevante informatie, en mogelijkheid tot analyse.


De schepen erkende dat in commissie en had het er duidelijk ook moeilijk mee.


Wij hopen dat bij de opmaak van de begroting 2012 het experimenteel karakter van dit pilootproject ondertussen evolueert naar een begrijpbaar werkstuk ten gunste van een gemeenteraad die recht heeft op volledige en gedetailleerde informatie over de globale financiële toestand, en die van de verschillende kosten en ontvangstencomponenten, en in de ontwikkeling over het recente verleden, heden en volgende jaren.


Tenzij het natuurlijk juist de bedoeling is van de totaal, maar dan ook totaal, nieuwe opmaak om de gemeenteraad relevante informatie te onthouden.


De informatie die wel verstrekt wordt, geeft aanleiding tot vraagtekens en ongerustheid wanneer men zich louter baseert op de cijfers.


We gaan de besprekingen in commissie niet overdoen en beperken ons tot de voornaamste tabel “resultaat op kasbasis”, ook getoond op het gemeenteraadsbesluit 27 dat we hier bespreken.


Hier zien we een geruststellende eindresultaat bij het oorspronkelijk budget van 445 mm. Een flinke spaarpot dus. Bij budgetwijziging gaat daar plots 412 mm af en schiet er een schamele 33 mm over. Voor 2012 en 2013 idem dito evolutie. Op 6 maanden van rijk naar arm dus. En met nog weinig ruimte voor de uitdagingen die komen. Nu, de schepen zegt “het geld is er nog, maar ge ziet het niet meer”. Wij zijn bereid hem te geloven. Maar om ons te overtuigen, zal er bij de begrotingsbespreking voor 2012 toch meer duidelijkheid moeten blijken uit de dan verstrekte informatie.


Sta me toe, voorzitter, toch nog eens uit te wijden over het financieel belangrijkste feit dat de laatste weken voor iedereen duidelijk werd: de ondergang van de Gemeentelijke Holding. Want het gaat hier nu, in tegenstelling tot zaken waarover wij ons soms zorgen maken, over honderden miljoenen. Verdwenen miljoenen. Ook, en vooral, voor Antwerpen dat voor zo’n 7% in de GH participeert als grootste aandeelhouder. Voor de bankencrisis, toen het Dexia-aandeel tot 20 euro waard was (en u weet dat de portefeuille van de GH voor 80% uit Dexia-aandelen bestaat), kon de waarde voor Antwerpen op zo’n 400 à 500 mm geschat worden. En kon men rekenen op een jaarlijks dividend van 7 miljoen euro. Nu, 4 jaar later, wanneer het wanbeleid bij Dexia er toe geleid heeft dat hun aandeel nog maar 2 euro waard is, of 10x minder, schiet daar niets meer van over. Integendeel, daar de GH enorme schulden heeft aangegaan is onze participatie nu negatief en het dividend verdwenen in lengte van jaren.


In de gespecialiseerde pers wordt de GH nu omschreven als ‘leerling tovenaar’, ‘onbesuisd beleid’, ‘volledig onbekwaam’, ‘een wanbeleid met erge gevolgen voor de gemeenten’ enz… Laat ons de belangrijkste en toch dramatische feiten eens op een rij zetten.


1.       De GH nam deel aan een kapitaalsverhoging van Dexia voor 500 miljoen. Zij kocht de aandelen aan 9 euro, terwijl de beurswaarde toen 3 euro was.


2.       Voor die kapitaalsverhoging had ze het geld niet. Men moest dus lenen. Waar leende de GH? Bij Dexia.


3.       Buiten Dexia-aandelen bezit de GH nog voor 20% van haar portefeuille aandelen die ze kocht in nutsbedrijven, energiebedrijven, vastgoedbedrijven, PPS-projecten, infrastructuur, enz… Ze had daar het geld niet voor: dus: ook dat werd geleend bij Dexia uiteraard. Ook die participaties hebben nog niets opgebracht en staan onder hun aankoopwaarde.


4.       Dit alles resulteert nu in het feit dat de GH zo’n 1,7 miljard schulden heeft, terwijl de waarde van haar portefeuille hooguit 1/3 bedraagt. Met andere woorden, het Dexia-aandeel zou zo’n 5 keer in waarde moeten stijgen om uit de problemen te geraken. En niemand gelooft dat, zelfs op lange termijn.


5.       Uiteraard moet de GH de schulden terug betalen, maar heeft geen geld. En dan komt de strafste toer. Ze vraagt geld aan de gemeenten voor een kapitaalsverhoging en belooft daarop een intrest van 13%. Dit is natuurlijk je reinste bedrog. 5 keer meer dan de marktrente als een soort wortel. En de meeste gemeenten beten. Ook Antwerpen. Natuurlijk kan de GH die beloofde intrest nu niet meer betalen. Ze is virtueel failliet, insolvabel, en moet bij de gewesten aankloppen om uit de nood te geraken.


 


Besluit: Miljarden belastinggeld zijn zowel bij Dexia als bij de GH in rook opgegaan. En een belangrijk stuk komt uit onze stad. En weet ge wat nu zo erg is? Dat de politiek, de grote traditionele partijen, zo erg verweven zijn met die 2 instellingen. Zowel bij Dexia als de GH zijn de raden van bestuur grotendeels politiek samengesteld. Bij de GH helemaal zelfs. Onbekwame bestuurders die zich bij Dexia lieten inpakken door de Fransen en bij de GH door een aantal financiële avonturiers, die van de GH een superholding wilden maken met participaties hier en daar, diversificatie met geleend geld.


En voor Antwerpen vind ik dat dubbel erg.


Dat Oostrozebeke of Rijkevorsel er in lopen. Tot daar toe. Maar dat Antwerpen, houder van 7% van de GH en bijna 1% van Dexia, heeft nagelaten financiële deskundigen in plaats van, toch al zo druk bezette, politici naar de raden van bestuur te sturen, is onvergeeflijk.

Hugo Verelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...