Tussenkomst nav begroting

Beste collega’s ,


Na de bespreking op maandag in de commissiezitting van de begroting voor 2011 mag ik u namens mijn partij onze visie op dit document toelichten . Ten opzichte van andere jaren bent u dit normaal steeds gewoon geweest via onze fractieleider Eric Huijbrechts , maar omwille van privé omstandigheden moet Eric zich dit jaar hiervoor verontschuldigen .
Een andere vertolker betekent misschien een andere stijl , een andere vorm van dingen te formuleren en te bekijken . Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is maar dit betekent geen verandering in de unanieme houding van onze fractie tov de budgetopmaak 2011 .

Ik zou toch nog even kort willen aanhalen dat wij net zoals de districtsvoorzitter betreuren dat de budgetbespreking , toch de belangrijkste zitting elk jaar tijdens de districtsraad , in tijd en planning op de agenda van de commissiezitting nogal ongelukkig gekozen was . Met alle respect voor de belangrijkheid van de heraanleg van de De Bruynlaan , maar de uiteenzetting hierover had best op een ander tijdstip gekund . Vanuit vorige jaren weten wij dat een commissiezitting en bespreking van het budget toch wel enkele uren in beslag kan nemen .


Nu , gelukkig was dit maandag niet het geval en denk ik dat we uiteindelijk  maandag iets meer dan een uur vragen gesteld hebben en het debat gevoerd hebben . Tov het begin van de legislatuur viel het mij op dat dit in een serene en open sfeer gebeurde en dat we ondanks de verschillende partijvisies enkele interessante vragen en soms ook dezelfde vragen uit verschillende fracties naar voren kwamen . Buiten één uitzondering na , heeft elke partij zich ook in het debat inzake begroting gemengd , waarvoor onze dank .


Iets meer dan een uur debat beste collega’s , wat betekent dit ?


Heeft dit te maken met een consequent beleid dat elk jaar terug komt ? Misschien wel


Heeft dit te maken met de ervaring die de bewindsploeg ondertussen heeft opgebouwd ondanks enkele personeelswissels ? Misschien wel


Heeft dit ook te maken met het overzichtelijke document dat wij weer in handen gekregen hebben ? Waarschijnlijk ook , waarvoor onze dank uitgaat naar de mensen van de administratie voor het bezorgen van een mooi werkinstrument .


 


De opmaak van een begroting is elk jaar een moeilijk werkstuk met het wikken en wegen en afwegen van diverse maatregelen en projecten die al dan niet meer of minder noodzakelijk zijn . Iedere vakschepen zal ook wel zijn verlanglijstje opmaken van wat hij of zij graag opgenomen ziet .


Concreet zijn ons een aantal zaken opgevallen .


 


In het beleidsdomein openbare werken valt ons op dat er heel wat aandacht uitgaat naar de Valaarwijk . Ik denk hierbij aan projecten die op stapel staan aan Egied Segerslaan/Kolonel Slaterplein , Pastoor Bauwenslaan , Michel Willemslaan om maar enkele te noemen . Samen met de voorziene werken aan de De Bruynlaan waar we maandag nog een uiteenzetting over kregen staat er dus heel wat te gebeuren in de ruime omgeving daar . Dit is uiteraard een positief gegeven dat de buurt hier en daar een opfrissing krijgt maar we hopen de afwikkeling van enkele werven en werken in een relatief beperkte omgeving niet te veel hinder en bv verkeersproblemen met zich meebrengt .


Nog een opvallend item is het plaatsen van marktkasten op de Bist , die u mijnheer Van Nuffel voor de gemakkellijkheid of omkeerbaarheid of invulling ook foorkasten hebt genoemd . Wat betekent dit voor de toekomst van de markt ? Naar ik begrepen heb , antwoord u hier later op de avond op , op een vraag van mijn collega Leo Rouchet . Ons standpunt hierin is en blijft vrij duidelijk , de wekelijkse markt hoort thuis op de Bist .


Het buurtcontract dat u afsluit voor park Wanninckhove op het Neerland , evenals de reserves die u voorziet voor Marmotteke en dierenparkje Wannickhove zijn een positief gegeven . Het zorgt voor veel bewoners in de respectievelijke wijken voor een rustpunt en een aangenaam stukje om te vertoeven .


In het domein jeugd kijken we uit naar de projecten die gepaard gaan met het project Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad . Schepen Ides heeft op mijn vraag al een aantal zaken verduidelijkt en ik wil er tevens nog even kort op wijzen dat wij hopen dat een aantal “traditionele” Wilrijkse jeugdevenementen zoals bv Willrock in dit kader ook mee geïntegreerd kunnen worden en dit misschien een gelegenheid is om daar een extra elan of extra dimensie aan te geven .


 


Voor het seniorenbeleid kunnen we enkel woorden van lof oogsten , en of het nu 4000 of 5000 euro is voor woningaanpassingen of om welke veiligheid het gaat . Na onze vragen van maandag kunnen we besluiten dat er ruimte is voor initiatief en dat er wel degelijk werk wordt gemaakt van een ruim aanbod in de seniorenwerking (mediabeurs , gezondheidsbeurs , workshops, computerlokaal, …)


 


De investering in het domein sport voor voetbalclub Rood Wit omwille van de verhuis en terugkomst naar hun terrein aan de Krijgslaan zijn begrijpelijk , maar wel een serieuze investering . Een investering die voor een amateurvoetbalvereniging zonder steun onmogelijk te dragen is .


Het project met de tafeltennistafels dat als ik het goed begrepen heb vanuit vraag van de jeugd komt is een mooi initiatief en op sommige pleintjes en locatie voor wat animo en sfeer en sociale contacten brengt. Misschien een idee om in de toekomst dan een Wilrijks tornooi tussen de verschillende wijken te organiseren ?


De zwemlessen voor zesjarigen blijken ook een succes te zijn en kunnen we enkel toejuichen . En de eventuele jaarmarktloop ergens in het jaarmaktweekend lijkt ons ook een verfrissende en extra vernieuwing op de kalender .


 


Uiteraard zijn er aantal zaken waar wij nog de invulling afwachten en die ons iets minder gelukkig maken .  De heraanleg van de ingang aan de begraafplaats Steytelinck kunnen wij natuurlijk wel smaken , maar we stellen ons vragen bij het kostenplaatje dat van vorig jaar ingeschreven 100000 euro naar dit jaar 175000 Euro gaat . Kleine misberekening misschien ?


Het project bloemenmanden, dat mooi is , dat moeten we toegeven , maar ons insziens toch redelijk duur uitvalt . Het is een persoonlijke smaak en keuze natuurlijk maar wij hadden eerder geopteerd op een eventuele mix van bloemenmanden op de grond en hangend op plaatsen waar ze duidelijk zichtbaar zijn .


En dan uiteraard het project stripmuur , dit item komt elk jaar terug en het wordt elk jaar iets concreter schijnt het , maar wanneer het echt concreet gaat worden , daar wachten wij nog altijd in blijde spanning op . Voor alle duidelijkheid zijn we de idee en het project wel genegen , maar we stellen ons ook wel vragen bij de het bedrag dat hier voorlopig tegenover staat.


 


Beste collega’s , ondanks de positieve en kritische benadering van het budget voor volgend jaar kunnen wij deze uiteraard niet goedkeuren .


Er zijn hier natuurlijk een aantal redenen voor , maar de belangrijkste is dat wij als partij niet gehoord zijn  en niet meewerkend aan het uitschrijven en opmaken van deze begroting zijn gekomen . U vraagt ons echter wel ons volle blind vertrouwen dat wij akkoord gaan om de kraan geld open te draaien dat u , uw eigen projecten ten volle kan uitvoeren .


Als u mij toestaat de  vergelijking te maken met het bouwen van een huis . Indien de architect afkomt met plannen die hijzelf getekend heeft , waar we als bouwheer wel enkele vragen over mogen stellen maar uiteindelijk moeten vertrouwen en de architect zijn plannen niet kunnen wijzigen . Wie draagt dan de verantwoordelijkheid beste collega’s als het huis instort omwille van constructiefouten gemaakt door tekeningen van de architect . Wij zouden mee verantwoordelijk zijn voor de instorting want uiteindelijk hebben we mee onze goedkeuring en verantwoordelijkheid mee gegeven .


We wensen u als bestuur natuurlijk geen mislukkingen in het jaar 2011 en geen financiële verrassingen of katers ter wille van de Wilrijkse bevolking , maar wij reiken u wel de hand om samen met ons en andere oppositiepartijen als zij dat wensen , volgend jaar een nieuwe poging te wagen om het beleid en budget mee in te vullen .


Met dank .

Andy Aertgeerts

Beste collega’s ,


Na de bespreking op maandag in de commissiezitting van de begroting voor 2011 mag ik u namens mijn partij onze visie op dit document toelichten . Ten opzichte van andere jaren bent u dit normaal steeds gewoon geweest via onze fractieleider Eric Huijbrechts , maar omwille van privé omstandigheden moet Eric zich dit jaar hiervoor verontschuldigen .
Een andere vertolker betekent misschien een andere stijl , een andere vorm van dingen te formuleren en te bekijken . Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is maar dit betekent geen verandering in de unanieme houding van onze fractie tov de budgetopmaak 2011 .

Ik zou toch nog even kort willen aanhalen dat wij net zoals de districtsvoorzitter betreuren dat de budgetbespreking , toch de belangrijkste zitting elk jaar tijdens de districtsraad , in tijd en planning op de agenda van de commissiezitting nogal ongelukkig gekozen was . Met alle respect voor de belangrijkheid van de heraanleg van de De Bruynlaan , maar de uiteenzetting hierover had best op een ander tijdstip gekund . Vanuit vorige jaren weten wij dat een commissiezitting en bespreking van het budget toch wel enkele uren in beslag kan nemen .


Nu , gelukkig was dit maandag niet het geval en denk ik dat we uiteindelijk  maandag iets meer dan een uur vragen gesteld hebben en het debat gevoerd hebben . Tov het begin van de legislatuur viel het mij op dat dit in een serene en open sfeer gebeurde en dat we ondanks de verschillende partijvisies enkele interessante vragen en soms ook dezelfde vragen uit verschillende fracties naar voren kwamen . Buiten één uitzondering na , heeft elke partij zich ook in het debat inzake begroting gemengd , waarvoor onze dank .


Iets meer dan een uur debat beste collega’s , wat betekent dit ?


Heeft dit te maken met een consequent beleid dat elk jaar terug komt ? Misschien wel


Heeft dit te maken met de ervaring die de bewindsploeg ondertussen heeft opgebouwd ondanks enkele personeelswissels ? Misschien wel


Heeft dit ook te maken met het overzichtelijke document dat wij weer in handen gekregen hebben ? Waarschijnlijk ook , waarvoor onze dank uitgaat naar de mensen van de administratie voor het bezorgen van een mooi werkinstrument .


 


De opmaak van een begroting is elk jaar een moeilijk werkstuk met het wikken en wegen en afwegen van diverse maatregelen en projecten die al dan niet meer of minder noodzakelijk zijn . Iedere vakschepen zal ook wel zijn verlanglijstje opmaken van wat hij of zij graag opgenomen ziet .


Concreet zijn ons een aantal zaken opgevallen .


 


In het beleidsdomein openbare werken valt ons op dat er heel wat aandacht uitgaat naar de Valaarwijk . Ik denk hierbij aan projecten die op stapel staan aan Egied Segerslaan/Kolonel Slaterplein , Pastoor Bauwenslaan , Michel Willemslaan om maar enkele te noemen . Samen met de voorziene werken aan de De Bruynlaan waar we maandag nog een uiteenzetting over kregen staat er dus heel wat te gebeuren in de ruime omgeving daar . Dit is uiteraard een positief gegeven dat de buurt hier en daar een opfrissing krijgt maar we hopen de afwikkeling van enkele werven en werken in een relatief beperkte omgeving niet te veel hinder en bv verkeersproblemen met zich meebrengt .


Nog een opvallend item is het plaatsen van marktkasten op de Bist , die u mijnheer Van Nuffel voor de gemakkellijkheid of omkeerbaarheid of invulling ook foorkasten hebt genoemd . Wat betekent dit voor de toekomst van de markt ? Naar ik begrepen heb , antwoord u hier later op de avond op , op een vraag van mijn collega Leo Rouchet . Ons standpunt hierin is en blijft vrij duidelijk , de wekelijkse markt hoort thuis op de Bist .


Het buurtcontract dat u afsluit voor park Wanninckhove op het Neerland , evenals de reserves die u voorziet voor Marmotteke en dierenparkje Wannickhove zijn een positief gegeven . Het zorgt voor veel bewoners in de respectievelijke wijken voor een rustpunt en een aangenaam stukje om te vertoeven .


In het domein jeugd kijken we uit naar de projecten die gepaard gaan met het project Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad . Schepen Ides heeft op mijn vraag al een aantal zaken verduidelijkt en ik wil er tevens nog even kort op wijzen dat wij hopen dat een aantal “traditionele” Wilrijkse jeugdevenementen zoals bv Willrock in dit kader ook mee geïntegreerd kunnen worden en dit misschien een gelegenheid is om daar een extra elan of extra dimensie aan te geven .


 


Voor het seniorenbeleid kunnen we enkel woorden van lof oogsten , en of het nu 4000 of 5000 euro is voor woningaanpassingen of om welke veiligheid het gaat . Na onze vragen van maandag kunnen we besluiten dat er ruimte is voor initiatief en dat er wel degelijk werk wordt gemaakt van een ruim aanbod in de seniorenwerking (mediabeurs , gezondheidsbeurs , workshops, computerlokaal, …)


 


De investering in het domein sport voor voetbalclub Rood Wit omwille van de verhuis en terugkomst naar hun terrein aan de Krijgslaan zijn begrijpelijk , maar wel een serieuze investering . Een investering die voor een amateurvoetbalvereniging zonder steun onmogelijk te dragen is .


Het project met de tafeltennistafels dat als ik het goed begrepen heb vanuit vraag van de jeugd komt is een mooi initiatief en op sommige pleintjes en locatie voor wat animo en sfeer en sociale contacten brengt. Misschien een idee om in de toekomst dan een Wilrijks tornooi tussen de verschillende wijken te organiseren ?


De zwemlessen voor zesjarigen blijken ook een succes te zijn en kunnen we enkel toejuichen . En de eventuele jaarmarktloop ergens in het jaarmaktweekend lijkt ons ook een verfrissende en extra vernieuwing op de kalender .


 


Uiteraard zijn er aantal zaken waar wij nog de invulling afwachten en die ons iets minder gelukkig maken .  De heraanleg van de ingang aan de begraafplaats Steytelinck kunnen wij natuurlijk wel smaken , maar we stellen ons vragen bij het kostenplaatje dat van vorig jaar ingeschreven 100000 euro naar dit jaar 175000 Euro gaat . Kleine misberekening misschien ?


Het project bloemenmanden, dat mooi is , dat moeten we toegeven , maar ons insziens toch redelijk duur uitvalt . Het is een persoonlijke smaak en keuze natuurlijk maar wij hadden eerder geopteerd op een eventuele mix van bloemenmanden op de grond en hangend op plaatsen waar ze duidelijk zichtbaar zijn .


En dan uiteraard het project stripmuur , dit item komt elk jaar terug en het wordt elk jaar iets concreter schijnt het , maar wanneer het echt concreet gaat worden , daar wachten wij nog altijd in blijde spanning op . Voor alle duidelijkheid zijn we de idee en het project wel genegen , maar we stellen ons ook wel vragen bij de het bedrag dat hier voorlopig tegenover staat.


 


Beste collega’s , ondanks de positieve en kritische benadering van het budget voor volgend jaar kunnen wij deze uiteraard niet goedkeuren .


Er zijn hier natuurlijk een aantal redenen voor , maar de belangrijkste is dat wij als partij niet gehoord zijn  en niet meewerkend aan het uitschrijven en opmaken van deze begroting zijn gekomen . U vraagt ons echter wel ons volle blind vertrouwen dat wij akkoord gaan om de kraan geld open te draaien dat u , uw eigen projecten ten volle kan uitvoeren .


Als u mij toestaat de  vergelijking te maken met het bouwen van een huis . Indien de architect afkomt met plannen die hijzelf getekend heeft , waar we als bouwheer wel enkele vragen over mogen stellen maar uiteindelijk moeten vertrouwen en de architect zijn plannen niet kunnen wijzigen . Wie draagt dan de verantwoordelijkheid beste collega’s als het huis instort omwille van constructiefouten gemaakt door tekeningen van de architect . Wij zouden mee verantwoordelijk zijn voor de instorting want uiteindelijk hebben we mee onze goedkeuring en verantwoordelijkheid mee gegeven .


We wensen u als bestuur natuurlijk geen mislukkingen in het jaar 2011 en geen financiële verrassingen of katers ter wille van de Wilrijkse bevolking , maar wij reiken u wel de hand om samen met ons en andere oppositiepartijen als zij dat wensen , volgend jaar een nieuwe poging te wagen om het beleid en budget mee in te vullen .


Met dank .

Andy Aertgeerts

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...