Tussenkomst naar aanleiding van de jaarlijkse interne controle

Dit jaarrapport geeft enerzijds reden tot voldoening omdat interne controle als een hoogst belangrijk gegeven wordt beschouwd voor de goede werking van de stedelijke diensten.
Anderzijds moeten we vaststellen dat er nog veel werk aan de winkel is. Voor vele diensten zijn er nog geen audits uitgevoerd en aan dit tempo gaat dat nog jaren duren.
Bovendien wordt het er niet makkelijker op door politieke beslissingen denk maar aan onderwijs met de verzelfstandiging.
Natuurlijk gaat de interne controle over meer dan “risico en fraudegevoeligheid” maar toch is het goed dat domeinen die zeer risicogevoelig zijn (code 5) enige voorrang krijgen.
Het punt over de kasverschillen in openbare zitting bewijst dat.
Te betreuren valt dat Ernst & Young zo’n massa items de quotering “verbetering nodig” krijgt en zo weinig de vermelding de vermelding “goed gecontroleerd”. (48 x verbetering nodig, 1 x goed gecontroleerd, 7 x voldoende gecontroleerd)
We blijven dus met een onvoldaan gevoel achter.

Dit punt is gelinkt aan het rapport van de stadssecretaris over interne controle binnen de stad.
Punt dat voorkomt in gesloten zitting en waaruit zal blijken dat er nog veel werk voor de boeg ligt om tot een sluitende interne controle te komen.
Dat kasverrichtingen waarbij contant geld in omloop is, bijzonder kwetsbaar is voor kasverschillen blijkt duidelijk uit de lange lijst die voorligt. Reden te meer om zoveel mogelijk beroep te doen op elektronische betaalmiddelen.
Vele kleine tekorten en ook wel overschotten zijn te wijten aan menselijke fouten die bijna onvermijdelijk zijn gezien het aantal kasverrichtingen. Een goede opleiding en het juiste personeelslid op de juiste plaats kan het aantal van dergelijke fouten minimaal houden.
Veel ernstiger, ook in omvang – zo’n 45.000 euro – zijn diefstal en fraude.
Uit het rapport van de stadssecretaris blijkt dat er op fraudegevoelige domeinen volgens de normen van Ernst & Young nog steeds onvoldoende gecontroleerd wordt. Ook inzake kasbeheer. Trouwens, vele diensten ontsnappen nog aan dergelijke fraudecontroles.
Zodat de vraag kan gesteld worden of de ernstige zaken die in dat lijstje voorkomen niet slechts het topje van de ijsberg zijn.
Daar de stadssecretaris mogelijk persoonlijk kunnen laten opdraven voor deze tekorten, keuren wij dit punt goed, met de aanbeveling tot meer doelgerichte controle inzake kasfraude.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Dit jaarrapport geeft enerzijds reden tot voldoening omdat interne controle als een hoogst belangrijk gegeven wordt beschouwd voor de goede werking van de stedelijke diensten.
Anderzijds moeten we vaststellen dat er nog veel werk aan de winkel is. Voor vele diensten zijn er nog geen audits uitgevoerd en aan dit tempo gaat dat nog jaren duren.
Bovendien wordt het er niet makkelijker op door politieke beslissingen denk maar aan onderwijs met de verzelfstandiging.
Natuurlijk gaat de interne controle over meer dan “risico en fraudegevoeligheid” maar toch is het goed dat domeinen die zeer risicogevoelig zijn (code 5) enige voorrang krijgen.
Het punt over de kasverschillen in openbare zitting bewijst dat.
Te betreuren valt dat Ernst & Young zo’n massa items de quotering “verbetering nodig” krijgt en zo weinig de vermelding de vermelding “goed gecontroleerd”. (48 x verbetering nodig, 1 x goed gecontroleerd, 7 x voldoende gecontroleerd)
We blijven dus met een onvoldaan gevoel achter.

Dit punt is gelinkt aan het rapport van de stadssecretaris over interne controle binnen de stad.
Punt dat voorkomt in gesloten zitting en waaruit zal blijken dat er nog veel werk voor de boeg ligt om tot een sluitende interne controle te komen.
Dat kasverrichtingen waarbij contant geld in omloop is, bijzonder kwetsbaar is voor kasverschillen blijkt duidelijk uit de lange lijst die voorligt. Reden te meer om zoveel mogelijk beroep te doen op elektronische betaalmiddelen.
Vele kleine tekorten en ook wel overschotten zijn te wijten aan menselijke fouten die bijna onvermijdelijk zijn gezien het aantal kasverrichtingen. Een goede opleiding en het juiste personeelslid op de juiste plaats kan het aantal van dergelijke fouten minimaal houden.
Veel ernstiger, ook in omvang – zo’n 45.000 euro – zijn diefstal en fraude.
Uit het rapport van de stadssecretaris blijkt dat er op fraudegevoelige domeinen volgens de normen van Ernst & Young nog steeds onvoldoende gecontroleerd wordt. Ook inzake kasbeheer. Trouwens, vele diensten ontsnappen nog aan dergelijke fraudecontroles.
Zodat de vraag kan gesteld worden of de ernstige zaken die in dat lijstje voorkomen niet slechts het topje van de ijsberg zijn.
Daar de stadssecretaris mogelijk persoonlijk kunnen laten opdraven voor deze tekorten, keuren wij dit punt goed, met de aanbeveling tot meer doelgerichte controle inzake kasfraude.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...