Tram door de Kruishofstraat

Tijdens de districtsraad van donderdag 23 september 2010 hield onze fractieleider Eric Huijbrechts de volgende interpellatie:

 

Geachte voorzitter, collega’s,

Het zal u misschien verwonderen dat ik ongeveer dezelfde interpellatie ingediend heb, zoals deze van de maand mei.

Naar aanleiding van een mondelinge vraag van een van onze gemeenteraadsleden, hadden we vernomen dat De Lijn plande om een grotere keerlus voor Lijn 6 te creëren.

De tram zal een rondlus maken rond de woonblokken op het Generaal Robertsonplantsoen.

En deze zou aanrijden over de Populierenlaan, het Generaal Robertsonplantsoen  opdraaien naar de eindhalte, en dan verder rijden via Kruishofstraat en Populierenlaan terug naar het Olympiadekruispunt.

 

Dit stuk van de Kruishofstraat wordt over de ganse lengte verdeeld over twee districten nl Antwerpen en Wilrijk .

En juist voor deze reden had ik in de maand mei ,mijn vraag gesteld in deze raad.

Ik kreeg toen als antwoord, dat men nog steeds niet officieel geconsulteerd was door De Lijn. Dat deze tram op grondgebied van Antwerpen zou blijven, en niet op het Wilrijkse.

En op de vraag, waarom de bewoners nog niet gewaarschuwd waren, vertelde men mij, en ik citeer: “Er staan rond het Generaal Robertson plantsoen, gele borden met de aanvraag voor de bouwvergunning, dus de bewoners zijn wel verwittigd”.

Dit laatste , was toen  wel een  zeer “Visionaire” opmerking .

Want ik ben toen dadelijk gaan kijken, maar deze borden hebben we nergens kunnen terugvinden.

Pas op  5 augustus 2010 heeft men deze  borden geplaatst.

 

En nu, was  er dus een Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het Traject van tramlijn 6 door de Kruishofstraat.

Bezwaren konden ingediend worden vanaf 5 augustus en dit voor een periode van 30 dagen.

Volgens de plannen van De Lijn, loopt het traject van de tram wel degelijk over grondgebied Wilrijk.

En dit volledig over de Wilrijkse zijde van de Kruishofstraat.

En dit zal dus uiteraard een impact hebben op de parkeerbalans en de verkeersafwikkeling in deze straat.

Aan deze zijde van de straat zullen, volgens de plannen die we hebben kunnen inzien “alle” parkeerplaatsen verdwijnen .

Bovendien zal ook het fietspad moeten wijken .

Verschillende huizen aan deze zijde hebben ook een garage ,wat bij het in en uitrijden van hun pand automatisch vertraging zal mede brengen.

Bovendien zal het ganse rijvak in deze straat versmallen, wat in ieder geval een vertraging of een belemmering van het doorgaande verkeer zal mede brengen .

Langs deze zijde van de straat zijn er ook handelzaken gevestigd, die gedeeltelijk leven van het aan en af rijden van hun cliënteel Trouwens de bevoorrading van deze zaken zal ook bemoeilijkt worde door het gebrek aan parkeerplaatsen .

Het argument dat er een grote “Park en Ride” zal bijkomen aan de andere zijde van de “Blokken “ zal hieraan ook geen oplossing geven. Buiten het verdwijnen van de parkeerplaatsen ,zal deze tram ook een impact hebben op de verkeersafwikkeling,niet alleen in de straat zelf , maar ook door de bochten die het tramtraject zal moeten nemen. En dan is er nog niet gesproken over de lawaaioverlast die hierdoor zal gecreëerd worden.

Dit betekent dat het krassende en indringende geluid van de trams constant te horen zal zijn in de hele buurt.

De meeste mensen die er wonen, hebben voor deze buurt gekozen omdat het er rustig wonen was.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk nu ook gedaan zijn, met als gevolg een waardevermindering van de eigendommen.

De bewoners hebben daarom ondertussen al een petitieactie gestart en bezwaarschriften opgemaakt tegen de aanleg van de tram in deze straat.

 

Er worden ook twee nieuwe tramhaltes gemaakt .

Een achter de Cromwell-tank en de andere aan de Populierenlaan.

Er zal dus eindelijk een tram op Wilrijks grondgebied rijden, maar een tram ,waar Wilrijk voor zal moeten inleveren .

Minder parkeerplaatsen, geluidsoverlast en waardevermindering van de eigendommen.

En om deze tram te gebruiken moet men bij wijze van spreken naar een ander district.

 

Destijds kon het districtscollege niet op mijn vragen antwoorden, omdat er toen nog geen officiële aanvraag bij het district was toegekomen.

Maar ondertussen zal men hiervan, hoogstwaarschijnlijk al wel op de hoogte gebracht zijn.

 

Daarom ongeveer  mijn zelfde vragen van een tijdje geleden:

   Is het districtscollege al op de hoogte van deze plannen en het juiste traject?

   Welk effect gaat dit hebben op de parkeerplaatsen in de Kruishofstraat, tussen Pastoor De Conincklaan en de Varenlaan?

   Welke gevolgen heeft dit voor de verkeersafwikkeling in deze buurt? (kruispunt en omliggende straten)

   Is er geen ander traject mogelijk ?

   Is er ondertussen al meer bekend over de timing?

   En als laatste vraag vindt het districtscollege het normaal dat zulke ingrijpende werken voor de buurt, pas zeer laat publiek gemaakt zijn?

Ondertussen is er nog steeds geen buurtvergadering geweest over deze werken, maar ter hoogte van  de Populierenlaan zijn er al wel 2 werkbarakken neergezet.

Het antwoord op zijn vragen was dat men samen met ons, kennisgenomen heeft van het traject van de tram,via de folder die in de bussen is gevallen.
Dat zij nooit gecontacteerd zijn geweest over deze zaak.
Dat men ook het districtscollege van Antwerpen hierover niet ingelicht heeft.
De heraanleg van het Olympiadekruispunt is wel besproken in de GR, maar niet over de keerlus.
De Lijn heeft dit traject besloten, maar de tram zou over het rechtse rijvak rijden en zodoende zouden de meeste parkeerplaatsen blijven.
Enkel daar waar de tram een bocht maakt, zullen er plaatsen verdwijnen.
Over de timing zou nog niets bekend zijn.
 
Verder gaf men ons gelijk en betreurde samen met ons, dat men de mensen niet vroeger ingelicht heeft.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...