Trefwoorden: goed bestuur

De Ballenvanger bis bis bis

Op de eerste Districtsraad na de verlofperiode, op 22september 2011, vroegen wij naar de stand van zaken met de afwerking van de Bist. Er...