Illegaliteit = criminaliteit

Illegaliteit staat gelijk aan criminaliteit “Als illegaal is men in dit land eigenlijk gerust zolang men geen overlast bezorgt, criminele feiten of een jihad-aanslag...